Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Sastamala nousee 2030-luvulla muuttovoittoiseksi

Sastamalalla on tulevaisuudessa mahdollisuudet muuttovoittoon. Kaupungin väestöennuste on silti numeroiden valossa laskevalla uralla.

Muuttovoittoa tulee jo nyt aktiivisten nuorten aikuisten ikäryhmässä

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemän, vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan Sastamala kärsii tällä hetkellä vain maltillisia muuttotappioita Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä. Huomionarvoista on, että Sastamala saa jo nyt muuttovoittaja nuorten aktiivisten aikuisten ikäryhmässä. Sastamalaan muuttaneista neljä viidestä on alle 35-vuotias.

Kokonaisuutena Sastamalan nettomuuton ennustetaan kääntyvän positiiviseksi 2030-luvun aikana. Muuttovoittoja ennustetaan tulevan erityisesti yli 25-vuotiaiden ikäluokista. Positiiviseen ennusteeseen vaikuttaa pitkälle Sastamalan vetovoima. MDI:n ennusteessa todetaan, että positiivinen nettomuutto toteutuu, mikäli alueen vetovoima säilyy ennallaan. Vetovoiman kasvaminen taas parantaa tilannetta entisestään. Ennusteessa todetaan myös, että vaikka muuttovoima ei riittäisikään kääntämään koko väestönkehitystä positiiviseksi, nuorten aikuisten muutolla on silti merkittäviä vaikutuksia alueen elinvoimaan ja Sastamalan aluekehitykseen.

Sastamalan sisällä väestö näyttäisi ennusteiden mukaan keskittyvät kaupungin keskustaan sekä Mouhijärvelle. Lähes 60 % sastamalalaisista asuisi ennusteen mukaan vuonna 2040 joko keskustassa tai Mouhijärvellä. Mouhijärven muuta Sastamalaa vahvempi väestönkehitys selittyy MDI:n mukaan alueen sijaintietuun ja aikaetuun suhteessa kasvavaan ja laajenevaan Tampereeseen.

Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg toteaa, että Tampereen seudun kasvu on fakta.

-          Emme voi kuitenkaan jäädä Tampereen kasvun suhteen odottavalle kannalle, vaan meidän tulee omilla elinvoimapoliittisilla ratkaisuillamme pyrkiä aktiivisesti mukaan kasvuimuun.

Luonnollinen väestönkehitys laskee väkilukua

Vaikka Sastamalan muuttovoiton ennustetaan kääntyvän positiiviseksi, kaupungin väkiluku tulee selvityksen mukaan edelleen laskemaan vuosina 2019-2040. Kehityksen taustalla on erittäin negatiivinen luonnollinen väestönkehitys toisin sanoen ikääntynyttä väestöä on paljon, syntyneitä jatkuvasti vähemmän.

Ennusteen mukaan Sastamalan keskeinen tulevaisuuden haaste onkin eläkeikäisen väestön kasvu etenkin kaikista vanhemmissa ikäluokissa ja sen seurauksena tapahtuva työikäisen väestön supistuminen. Työikäisen väestön väheneminen perustuu Sastamalassa pääsääntöisesti vinoutuneeseen ikärakenteeseen: Sastamalan väestön on jo nyt maan keskiarvoa vanhempaa eli kaupungissa on paljon eläkeläisiä tai pian eläköitymässä olevia. Alueellisesti eläkeikäisten määrä kasvaa kaikkialla Sastamalassa.

Toinen merkittävä, luonnolliseen väestönkehitykseen vaikuttava seikka on koko maata koskeva syntyvyyden lasku. Ennusteen mukaan Sastamalassa asuvien lasten määrät tulevat supistumaan kohtuullisen voimakkaasti koko Sastamalan alueella ja syntyneiden osuuden laskevan yli neljänneksellä vuosien 2019-2040 aikana. Jos trendi jatkuu, sillä on väistämättä vaikutusta Sastamalan palveluverkkoon.

-          Nämä ovat niitä syitä, miksi meidän tulee jo nyt tarkastella palveluverkkoa pitkällä aikajänteellä, eikä tämän tai ensi vuoden tarpeiden näkökulmasta, Malmberg summaa.

MDI:n Sastamalalle laatima väestöennuste vuosille 2018-2040 löytyy Sastamalan kaupungin kotisivuilta.

Takaisin