Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Sastamalan kaupungin avustukset v. 2019

Sastamalan kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2019 vuosiavustukset ajalla 1.3.-29.3.2019 klo 12:00. Tämän vuoden vuosiavustuksista nuoriso- ja kulttuuriavustukset sekä kyläyhdistysten avustukset ovat haettavina sähköisesti. Paperilomakkeella haetaan liikunta-avustukset, opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset, avustukset Packalenin rahastosta sekä avustukset Kiikoisten stipendirahastosta. Tulostettavat lomakkeet ja niiden liitteet löytyvät osoitteesta: www.sastamala.fi/avustukset

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

 

Sähköisesti haettavat avustukset

Lomake löytyy sivulta https://sastamala.avustukset.fi.
Torstaina 7.3.2019 klo 17.30–19.30 järjestetään hakemuksen täyttämiseen koulutusta ja neuvontaa Karkun Voimarinteellä (Hoikantie 15). Hakemuksen saa täytettyä paikan päällä, kunhan on tarvittavat liitteet (tilinpäätös 2018, toimintakertomus 2018, toiminnantarkastuskertomus 2018, talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019) sähköisesti mukana. Helmikuun 2019 aikana kaikille viime vuonna vuosiavustusta hakeneiden yhdistysten puheenjohtajille lähetetään tunnukset ohjelmaan. Jos yhdistyksellesi ei ole tullut tunnusta, ota yhteyttä nuorisotyön päällikköön puh. 050 520 4218, kulttuuripalvelupäällikköön puh. 040 637 2443 tai maaseutujohtajaan puh. 050 072 7741.

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kohdeavustukset haetaan myös sähköisesti. Lomake löytyy sivulta https://sastamala.avustukset.fi. Tunnuksen saa ottamalla yhteyttä nuorisotyön päällikköön puh. 050 520 4218 tai kulttuuripalvelupäällikköön puh. 040 637 2443.

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun kulttuuritoiminnan kuluihin. Lisätiedot p. 040-637 2443 tai 040-5171 671.

Nuorisoavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toiminta-avustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim. leirikoulut, oppilaskunta yms.) Lisätiedot p. 050-520 4218

Kyläyhdistysten avustukset, myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle tai –yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus. Muista kopio kiinteistöveroista.  Lisätiedot p. 0500-727 741

 

Paperilomakkeella haettavat avustukset

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen Sastamalan kaupunki, kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala (käyntios. Aarnontie 2 A). Sähköisesti lähetetyt hakemukset tulee toimittaa sähköpostin liitteenä, allekirjoitettuna ja pdf-muotoisena osoitteeseen: sastamala@sastamala.fi. Hakemukset on toimitettava 29.3.2019 kello 12.00 mennessä.

Hakemuslomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä (kaupungintalo 3. krs. kirjaamo, pääkirjasto, Kiikoisten, Mouhijärven, Suodenniemen ja Äetsän kirjastot) ja asianomaisten toimialojen toimistoista sekä Sastamalan kaupungin kotisivuilta.

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät. Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun liikuntatoiminnan kustannuksiin, joita ovat liikuntapaikan rakentamisesta tai kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätiedot: p 050-5971 464 tai 040-1382 047

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, lisätiedot p. 040-637 2443

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot: p. 040 637 6079.

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot p. 040-6792 515 .

Avustukset Packalenin rahastosta.  Avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset täyttäville kohteille.  Lisätiedot p. 040-6792 515.

Avustukset Kiikoisten stipendirahastosta. Avustukset myönnetään Kiikoisten alueelta oleville opiskelijoille, jotka opiskelevat taito- ja taideaineita. Lisätiedot p. 040 637 2443.

Veikko Keskikiikosen perintövarat. Lisätiedot p. 040 679 2515

 

Takaisin