Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Miksi Sastamalan Vesi nostaa hintoja

Sastamalan Vesi liikelaitos, julkaisuvapaa tiedote

 

MIKSI SASTAMALAN VESI NOSTAA HINTOJA

Valtakunnallisen vesihuoltoalan etujärjestön, Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n, mukaan monien kuntien vesilaitoksiin ja verkostoihin on tulossa erittäin suuria saneeraustarpeita. Sastamalassa investointipainetta on erityisesti kiinteiden rakenteiden, pumppaamojen ja verkoston suhteen, mutta merkittävimmät investoinnit on jo tehty ja samalla linjattu laitoksen toimintaperiaatteet sekä kustannusrakenne vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vesilaitosyhdistyksen mukaan vesihuoltomaksuihin on tullut isoja korotuksia viimeisten vuosien aikana ympäri Suomen. Esimerkiksi vuosien 2007 ja 2017 aikana omakotitalon vesi- ja viemärimaksut ovat nousseet keskimäärin 57,3 prosenttia ja kerrostalon 53,9 prosenttia. Vertailulaskelmissa on huomioitu omakotitalon tapauksessa muun muassa kolmen hengen perhe, 120 neliömetrin huoneistoala, 180 kuutiometrin vuosikulutus sekä kerrostalossa 75 asukasta, 2 000 neliömetrin huoneistoala ja 5 000 kuutiometrin vuosikulutus. Sastamalan Veden taksojen nostot ovat samassa linjassa kyseiseltä ajalta.

Suuret, jo tehdyt investoinnit ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Sastamalan Vesi liikelaitos on tehnyt kahtena viime vuonna tappiota yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen johtokunta onkin päättänyt nostaa hintoja vesihuollon talouden turvaamiseksi.

Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitoksen tulee tulla toimeen omilla tuloilla ja taksalla kattaa laitoksen varautuminen ja toiminta.

 

Merkittävimmät investoinnit runkojohtoihin ja jätevedenpuhdistamoon

Sastamalassa siirryttiin kymmenen vuotta sitten pintaveden käytöstä kokonaan pohjaveden käyttöön. Kaupungissa on vähän omia pohjavesivarantoja, joten uusi vesihuolto rakennettiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Runkojohtojen rakentaminen Hämeenkyröstä Sastamalaan maksoi 12 miljoonaa euroa, josta valtion tuki oli 5,5 miljoonaa euroa.

Pintaveden suurimpina ongelmina olivat etenkin loppukesästä vesijohtoverkossa esiintyvät maku- ja hajuhaitat sekä desinfioinnissa tarvittu suuri kloorin määrä. Raakavesi oli altis myös erilaisille Kokemäenjoen yläjuoksun mahdollisille kemikaalionnettomuuksille.

Koska Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamot tulivat 2010-luvulla saneerausikään, kunnat päättivät perustaa yhteisen yhtiön ja keskittää jäteveden puhdistaminen Huittisiin. Sastamalassa suljettiin neljä omaa jätevedenpuhdistamoa vaiheittain, viimeisin viime vuonna.

Uusi Huittisten jätevedenpuhdistamo mahdollistaa tehokkaan puhdistustuloksen riittävän allastilavuuden 

ja uuden tekniikan ansiosta. Puhdistamossa on myös panostettu biologiseen puhdistukseen, joka vähentää

merkittävästi ympäristön rasitusta. Biologisessa puhdistuksessa ei käytetä kemikaaleja.

-  Huittisten puhdistamolla tehdään sellaisia huipputuloksia, jotka eivät olisi vanhoissa laitoksissa edes mahdollisia. Parhaillaan puhdistustulokset ovat olleet sata prosenttia ja vanhoilla laitoksilla veteen jäänyt typpikin saadaan poistettua tehokkaasti, Huittisten puhdistamon toimitusjohtaja Anna Halinen kertoo.

Biologinen fosforin poisto on Huittisten lisäksi käytössä Savonlinnassa, mutta ei vielä muualla.

-  Kun saamme käyttökokemuksia ja mittaushistoriaa, niin laitos tulee varmasti herättämään mielenkiintoa, Halinen toteaa.

 

Hintojen korotusten taustat
Suomessa kunnat vastaavat alueensa vesihuoltopalveluista ja niiden kehittämisestä. Sastamalan Vesi on kaupungin liikelaitos, joka huolehtii talousveden hankinnasta, jakelusta, jätevesien johtamisesta, esipuhdistamisesta ja hulevesien johtamisesta. Lisäksi se rakentaa ja pitää kunnossa viemäriverkostoja.

Kahden viime vuoden negatiivinen tulos on monen asian summa. Suurista investoinneista on aiheutunut budjettiin pitkäaikaisia pääomakustannuksia. Kaikki menot, mm. pääomakustannukset, käyttökulut ja poistot tulee kattaa vesihuoltomaksuilla. Laskutettavan talous- ja jäteveden määrä on vähentynyt, mihin syynä on muun muassa negatiivinen väestönkehitys sekä teollisuuden tehokkaampi veden käyttö.

Sastamalassa oma pohjavedenotto kattaa vain puolet talousveden tarpeesta. Naapurikunnista ostettu hyvälaatuinen talousvesi aiheuttaa merkittävän kustannuserän.

Myös energian hintojen nousu on vaikuttanut budjetissa menojen nousuna.

-  Sellainen tilanne, ettei mihinkään olisi tarvinnut investoida, ei ole todellinen. Rakenteet ja tekniikka vaativat ylläpitoa sekä huoltoa ja kaikella on oma elinkaarensa, Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi perustelee.

Sastamalan Veden johtokunta on päättänyt nostaa perusmaksuja viisitoista prosenttia ja siirtää liittymismaksuissa maksuluokasta 5 alle 500 neliön kerrosalan teollisuus- ja erityisrakennukset maksuluokkaan 1., sekä korottaa maksuluokan 5 maksuja sata prosenttia 1.5.2019 alkaen.

Perusmaksujen 15 prosentin korotusta on esitetty myös 1.1.2020 ja 1.1.2021. Käyttömaksujen viiden prosentin korotusta sekä sprinkleritaksan käyttöönottoa suunnitellaan 1.1.2020. Johtokunta päättää erikseen vuosien 2020 ja 2021 taksoista aina kyseessä olevan vuoden edellisenä syksynä.

Mikäli vuosien 2019-2021 päätökset toteutuvat yllä esitetyn kaltaisena, kolmen vuoden aikana korotusten vaikutus on yhteensä 19,6 prosenttia 100 kuutiometriä vettä käyttävän omakotitalon tapauksessa. Euroissa tämä tarkoittaisi ensimmäisen vuoden aikana 35, toisena vuonna 67 ja kolmantena 47 eli yhteensä 149.

Perusmaksujen korkeampi korotus suhteessa käyttömaksuun perustuu Vesilaitosyhdistyksen uusimpiin maksuja koskeviin ohjeisiin ja suosituksiin, joiden mukaan käyttö- ja perusmaksun tulisi jakaantua 50%-50%.

Taloussuunnitelmalla hallitaan tulevaisuuden kuluja

Sastamalassa on suuren maantieteellisen koon sekä hajallaan olevan kaupunkirakenteen takia väkimäärältään samankokoisiin kaupunkeihin verraten lukumääräisesti paljon pumppaamoita ja paineenkorotusasemia, lähes 150 kappaletta, sekä vesi- ja viemäriverkostoa runsas 1100 kilometriä. Lähivuosina investointipainetta onkin kiinteiden rakenteiden, pumppaamojen ja verkostojen saneerauksessa. Suurimpana päätettynä investointina on 970 000 euroa Vammalan jätevedenpuhdistamon lietteen vastaanottoon ja jäteveden esikäsittelyyn.

Tällä hetkellä käynnissä on verkostojen ja pumppaamojen korjausten priorisoinnin hahmottamiseksi laaja suunnitteluprosessi.

-  Hyvällä suunnittelulla ja investointien priorisoinnilla pystymme hallitsemaan korjausvelkaa ja takaamaan verkon toimintavarmuuden pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on nyt pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jolla hallitsemme tulevaisuuden menoja ja jota johtokunta tarkastelee vuosittain ja tekee päätökset niiden ja toteutuneiden asioiden pohjalta, Toukoniemi tiivistää.

 

Lisätietoa: Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi, p. 040 684 2716.

Takaisin