Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Sastamalan kaupunki panostaa taloussuunnittelussa tulevaisuuteen - velkatason nousujohteisuus ja vuosikate haastavat

Sastamalan kaupunki jatkaa tulevalla talouskaudella vahvaa panostusta elinvoimaa vahvistaviin hankkeisiin. Kaupungin suurimmat haasteet ja huolenaiheet liittyvät vuosikatteen tasoon ja velkatason nousujohteiseen kehitykseen.

Merkittäviä panostuksia elinvoimaa vahvistaviin investointeihin

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan merkittävää koko vuoden 2019 budjettia silmällä pitäen ovat kaupungin satsaukset elinvoimaa lisääviin ja vahvistaviin hankkeisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen pääpaino keskittyy suunnitelmakaudella Mouhijärvelle. Valtatie 11 alikulku tehdään yhteistyössä Pirkanmaan Ely -keskuksen kanssa ja rinnakkaisväylän rakentaminen jatkuu vaiheittain. Tilakeskuksen suurin investointi on Vareliuksen koulu ja liikuntahalli. Yli 10 miljoonan euron kokonaisuus valmistuu vuonna 2020 ja saamme sen myötä aivan uudenlaisen oppimisympäristön 320:lle oppilaalle. Kaupunkilaisia laajasti palvelevan liikuntahallin valtionavustuspäätös saataneen alkukesästä 2019.

- Merkittävin elinkinopoliittinen investointi on Yrityspuisto Syke, jonka kaavoitus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Yrityspuistosta luodaan moderni, tämän päivän yritystoiminnan haasteisiin vastaava alue, kertoo Malmberg.

Sastamalan kaupungin vuoden 2019 nettoinvestointitaso on 13,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosina kokonaisinvestoinnit ovat 35,5 milj. euroa (keskimäärin 11,8 milj. euroa). Myös tämän jälkeenkin investointitarve jatkuu vielä pitkään noin 10 miljoonan euron vuositasolla.

Vuosi 2019 ei tuo muutoksia sastamalalaisten verotukseen, sen sijaan investoinnit kasvattavat lainamäärää.

- Sastamalan velkataso on edelleenkin alle maan keskiarvon, toki nousujohteinen kehitys on huolestuttavaa, toteaa Malmberg. Voimme kuitenkin mielestäni katsoa tulevaisuuteen luottavaisina. Sastamalan työttömyysaste on painunut alas ja työllisyydenhoidon osaaminen on erittäin korkealla tasolla. Lisäksi paikalliset yritykset, kuten esimerkiksi Lojer ja Kalaneuvos investoivat isosti ja pitävät omalta osaltaan yllä sopivaa sykettä.

Sopeutuksille edelleen tarvetta

Sastamalan kaupungin suurin taloudellinen haaste liittyy vuosikatteeseen eli siihen tulorahoitukseen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi esimerkiksi lainojen lyhentämiseen ja investointeihin. Sastamalan osalta vuosikatetta pitää investoinneista johtuen kasvattaa 500 000 euroa vuodessa.

- Kustannuskehitys on ollut Sastamalassa jopa laskevaa, pääasiassa vuonna 2014 laaditun laajan ja hyviä tuloksia tuottaneen tasapainottamisohjelman ansiosta. Vastaavanlaiselle sopeuttamiselle on kuitenkin edelleen tarvetta ja tämän johdosta muun muassa sivistystoimi ja tilakeskus laativat yhteistyössä Palveluverkko 2030 –selvityksen, jonka tavoitteena on kiinteistöjen saneerauksen ja uudisrakentamisen oikea mitoitus sekä oikea henkilöstörakenne, summaa Malmberg.

Takaisin