Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Sastamalan talousvuosi 2016 onnistui suunnitelmien mukaisesti

Kaupunginjohtajan katsaus (video)

Sastamalan kaupungilla vuosi 2016 onnistui taloudellisesti suunnitelman mukaisesti. Ylijäämää muodostui 0,4 miljoonaa euroa ja kustannusten kasvu omassa toiminnassa oli maltillista.

Kaupungin ja liikelaitosten investointimenot olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa ja lainamäärä kasvoi 1,2 miljoonaa euroa. Kaupungin tytäryhtiöt vähensivät velkaa noin 1,5 miljoonaa euroa.  Kaupungin lainamäärä oli vuonna 2016 53,5 miljoonaa euroa eli 2137 €/asukas. Alhaisen korkotason ja poikkeuksellisen hyvien tuottojen ansiosta rahoitustuotot olivat rahoitusmenoja korkeammat.

Kaupungin henkilöstömenot laskivat edellisestä vuodesta yli miljoonalla eurolla. Tämä johtui sekä valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen vaikutuksista, että henkilöstömäärän vähenemisestä.

Kasvua mahdollistavat toimenpiteitä ja investointeja

Vuonna 2016 on taloussuunnitelman mukaisesti toteutettu kasvun edellytyksiä luovia hankkeita, joista useat samalla parantavat kaupunkilaisten arkea ja lisäävät viihtyisyyttä.

Sastamalan kaupungin maanhankintoja painotettiin strategisesti merkittäville alueille. Suurin yksittäinen kauppa tehtiin Patrian kanssa. Maahankinta tehtiin Varikon alueelta ja sen ansiosta kaupungilla on alueella jo rakennettu teollisuusalue mukaan lukien noin 40 hehtaarin kokoinen yritysalue, joka hyvin suunniteltuna tuo uudentyyppisen yrityspuiston Sastamalaan.

Omakotialueista Ranta-Kukkurin alueen kunnallistekninen suunnittelu saatiin valmiiksi talousarviovuoden aikana ja kaavoitukseen liittyviä toimenpiteitä vietiin eteenpäin myös Häijäässä.

Suurin yksittäinen investointi oli Sylvään koulun katon uusiminen, jonka myötä kouluun syntyi uudenlaista oppimisympäristötilaa. 2016 vuoden aikana aloitettiin myös Toukolan koulun yhteyteen tulevan kirjaston rakentaminen. Yksi vuoden 2016 merkittävä investointipäätös oli Varilan koulua koskevista saneeraus- ja laajennussuunnitelmista luopuminen ja niiden korvaaminen uuden koulun suunnittelupäätöksellä.

Sastamalan kaupunki on toiminut aktiivisesti työllisyyden hoidossa luomalla omia toimintamalleja erityisesti vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville työttömille. Yhteistyötä on tehty laajasti oppilaitosten sekä yritysten kanssa. Sastamalan kaupunki on hyväksytty myös kesällä 2017 alkavaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kuntakokeiluun yhdessä Tampereen seutukunnan kanssa. Kokeilussa valmistaudutaan vuoden 2019 työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon kunnilta maakunnille.

Tulevaisuuden panostukset elinvoiman lisäämiseen

Ylijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta talouden sopeuttamisen tarve jatkuu Sastamalassa edelleen. Kiky-sopimuksen vaikutukset näkyvät vuonna 2017 sekä kaupungin tuloissa että menoissa. Nykyisellä investointitasolla velkataso kasvaa maltillisesti, mutta suunnitelmavuosina investointipaineet ovat selkeästi edellisvuosien tasoa korkeammat.

– Tulevina vuosina olennaista on se, että Sastamalan elinvoimaa kyetään vahvistamaan tehokkaalla elinkeinopolitiikalla, laadukkaalla kaavoituksella sekä oikeilla kumppanuushankkeilla paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden välillä, linjaa Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg,  040 641 6735

talousjohtaja Elina Alajoki, 040 078 8820

 

 

 

 

Takaisin