Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Kilpailuohjelma

Pohjakarttaote

Sastamalan keskustan liikennesuunnitelma -raportti, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 15.5.2017

Marttilankadun yleissuunnitelmaluonnos, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 15.11.2016

Marttilankadun yleissuunnitelmaluonnokset

Sykettä Sastamalan sydämeen – hankkeen internet-sivut

Uimahallin tarveselvitys, Sport Venue 2018

Liekoveden rantapuiston raitti – suunnitelmavaihtoehdot, FCG, 2018

Torin alueen ja aittalahdenpuiston keskeytyneen suunnittelun asiakirjat

Viistokuvia alueesta

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu

Ideakilpailun parhaimmisto palkitaan Sastamala-messujen yhteydessä lauantaina 27.4. Palkintojen- ja kunniamainintojen jakotilaisuus on kaikille avoin ja se on messuohjelmassa lauantaina kello 14.30.

Sastamalan kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa Sastamalan kaupungin ydinkeskustaa koskevan yleisen suppean ideakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on löytää vaihtoehtoja keskustakortteleiden kaavoituksen, jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailuaika on päättynyt 31.1.

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu – nimimerkkilistaus saapuneista töistä

Kilpailutöitä saapui kilpailuajan puitteissa 50 kappaletta, joista kaksi olivat mielipiteenomaisia eivätkä täyttäneet vaadittuja asiakirjavaatimuksia. Hylätyt työt huomioidaan kuitenkin mielipiteinä keskustan kehittämisen jatkosuunnittelussa.

 1. Aallokko
 2. Agora
 3. Aittalahdenblues
 4. Askeleet
 5. Askeleet (nr 2)
 6. Citadelle
 7. Coast to coast
 8. Dinon kaulapanta
 9. Exlibris
 10. Fuusio
 11. Kahden järven puisto
 12. Kaksi rantaa
 13. Kallelan akseli
 14. Kaupunki on leikkipaikka
 15. Kautta rannan
 16. Kautta rantain
 17. Kesät talvet
 18. Kulttuurikannas
 19. Laitakaupungin valot
 20. Lanka
 21. Levolle annan rantani
 22. Lukupiiri
 23. Lähtisitkö milloin kanssani järvelle
 24. Manhattan
 25. Nyrok
 26. PMMP
 27. Poikkiteloin
 28. Promenadi
 29. Puistokaupunki
 30. Puusta pitkälle
 31. Puutsi
 32. Rannat
 33. Rantaleijonat
 34. Rantavahti
 35. Rauha & Reuha
 36. Samaa sävyä, lisää sykettä
 37. Sarasvati
 38. Sarjavihertäjä
 39. Sastaloop
 40. Sastamall
 41. Silmu
 42. Susilauma
 43. Tuuba
 44. Unelmasyöttö
 45. Uusi aukeama
 46. Veden tuntu
 47. Verto
 48. Vetehinen

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu – kysymykset ja vastaukset (lisätty 14.12.2018)

1.  Will the programme and provided material also be available in English? Can the proposal be presented in English?

It is said in the competition guide that competition language is Finnish and proposals must be produced in Finnish. That’s why all the material is also only in Finnish.

2. Kilpailusivuilla on 3d-kuvankaappaus keskustasta. Olisiko kuvassa oleva rakennusten kaupunkimalli saatavilla LOD2 (esimerkiksi dwg) tai LOD3 tasoisena (julkisivutekstuureilla)?

Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset. Rakennukset on fbx-muodossa ja niissä on julkisivutekstuurit. (Linkki Kysymykset ja vastaukset -osion lopussa.)

3. Kilpailusivustolla on viistokuvia alueesta – onko näitä mahdollista saada suurempina ja parempiresoluutioisina? Kilpailuohjelmassa ja -sivulla on 3d-kuva alueesta – onko kyseistä kaupunkimallia mahdollista saada käyttöön?

Kilpailuohjelman mukaisesti kilpailijoille annetaan pyydettäessä määräaikainen käyttöoikeus Blom Kartta Oy:n ilmakuvapalveluun Sastamalan keskustasta. Sieltä saa viistokuvia käyttöön. Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset.

4. Voiko Torikeskus-rakennuksen osoittaa purettavaksi tai voiko Torikeskus-rakennuksen ajatella purettavaksi ja korvattavaksi uudella liikekeskusrakennuksella eri kohtaan?

Rakennusten osoittaminen purettavaksi jää muiden kuin suojeluperusteiden osalta kilpailijoiden omaan harkintaan. Rakennusten osoittamista purettavaksi voi puntaroida kilpailuohjelman arviointikriteerien valossa. Kaikki rakennukset, joita ei ole osoitettu suojeltavaksi ovat periaatteessa purettavissa. Vaikutusten arviointi ja kannattavuus jäävät kilpailijoiden omaan harkintaan.

5. Mikä on autopaikkojen ohjeellinen määrä lisärakentamisessa?

Viimeaikaisissa keskustan kaavoissa on käytettyä autopaikkaohjeistusta 1/asunto tai 1/80-100 k-m2. Liiketilojen osalta 1/50-100 k-m2 riippuen tilasta ja sijainnista. Pysäköinnin osalta on kilpailuohjelmassa ohjeistettu: ”Pysäköinnin määrää ei tule vähentää. Pysäköintilaitoksen tai maanalaisten pysäköintipaikkojen rakentaminen ei liene kaupallisesti kannattavaa. Sen vuoksi eritasopysäköintiä tulee käyttää vain rajoitetusti ja harkiten.”

6. 1) Linja-autoaseman sijoittuminen: onko rajattu kilpailualueen sisälle? Vai onko mahdollistaa sijoittaa rajauksen ulkopuolelle?
2) Kilpailualueen rajaus (3.1.2) on erilainen kuin viistokuvassa esitetty, koskien virastotalon korttelin rajausta (oranssi). Kumpi otetaan huomioon?
3) Onko mahdollista esittää rakennuksen osan purkamista tai muutosta virastotalon osalta? Vai onko talo suojeltu?
4) Pohjakartta-dwg-tiedostossa on jotain 3D-infoa, ja osa on rikki (alakuva) Onko mahdollista saada 3D:nä olemassa olevat rakennukset?

1) Kilpailuohjelmassa on todettu, että linja-autoaseman tulee sijoittua edelleenkin keskustaan. Noudatetaan sitä.

2) Kilpailuohjelman rajaukset ovat paikkansapitävät eli niiden mukaan mennään, ei viistokuvan rajauksen.

3) Kaikki rakennukset, joita ei ole osoitettu suojeltavaksi ovat periaatteessa purettavissa. Vaikutusten arviointi ja kannattavuus jäävät kilpailijoiden omaan harkintaan. Kyseinen rakennus ei ole tällä hetkellä asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi. Ajantasaiset kaavatiedot löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

4) Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset. Rakennukset ovat fbx- ja dae-muodossa.

Maastomalli keskusta-alueen 3D-mallista sekä rakennukset löytyvät Dropbox-linkin takaa. Rakennukset on fbx-muodossa ja niissä on julkisivutekstuurit.

https://www.dropbox.com/sh/g6v5glb10j4kyk2/AAArkg6Zt4BmzngKRGLHs5sBa?dl=0 (kansiorakennetta ei tule muuttaa, jotta tekstuurit toimivat)

Aikataulu

Kilpailuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.1.2019.

Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse 1.12. mennessä osoitteeseen: ida.montell@sastamala.fi
Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa: Kilpailukysymys.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan 14.12.2018 mennessä kilpailun verkkosivuilla osoitteessa: www.sastamala.fi/ideakilpailu

Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan maaliskuun 2019 aikana.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Suomen sekä muiden Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 60.000 euroa seuraavasti:

 • I palkinto 25.000 euroa
 • II palkinto 15.000 euroa
 • III palkinto 10.000 euroa


Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5.000 euroa. Palkintolauta-kunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 %:a palkinnoista. Kilpailun palkinnoille haetaan verovapautta.  

Kilpailualueen sijainti, laajuus ja rajaus

Kilpailualue sijaitsee Sastamalan kaupungin ydinkeskustassa, Vammalassa. Kilpailualue käsittää n. 15 hehtaaria, mutta tarvittaessa tarkastelu tulee ulottaa sen ulkopuolellekin, esitettävistä ideoista ja kilpailijan harkinnasta riippuen. Tarkempi suunnittelu kohdistuu kilpailun ydinkohteena olevaan toriin, linja-autoasemaan sekä torin ympäristön uudisrakentamiseen sekä niiden edellyttämiin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin.

aluerajaus copy

Kilpailun tavoitteet

Ideakilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja alueen kehittämisestä päätöksenteon ja asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen kehittämiseen haetaan ratkaisua kokonaissuunnitelmalla, jossa havainnollistetaan uudis-, täydennys- ja korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulee vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja tehokasta ilmettä.

alueet

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeämpänä kuin osaratkaisujen ja yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisuus
 • kaupunkikeskustan luonne, houkuttelevuus ja viihtyisyys
 • keskustan liittyminen järvimaisemaan
 • toimintojen luonteva sijoittuminen
 • toteutuskelpoisuus ja taloudellisuus
 • ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys
 • elinvoimaisuus
 • torin ja linja-autoaseman alueen ja ympäristön toiminnallisuus ja arkkitehtoninen ilme

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

 • Jenni Jokinen, kaupunginhallituksen pj, Sastamala                
 • Pentti Jarkko, ympäristölautakunnan pj, Sastamala
 • Jarkko Malmberg, kaupunginjohtaja, Sastamala
 • Merja-Liisa Hannuksela, maankäyttöpäällikkö, Sastamala
 • Jorma Tuomisto, arkkitehti, Sastamala
 • Valtteri Heinonen, arkkitehti, Safa
 • Sasu Alasentie, arkkitehti, Safa

Vesa Humalisto oli estynyt osallistumaan tuomarointitehtävään, joten toisena Safan nimeämänä tuomarina jatkaa Valtteri Heinonen.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii kaavasuunnittelija Ida Montell.

Jäsenistä Merja-Liisa Hannuksela, Jorma Tuomisto ja SAFA:n nimeämät edustajat ovat SAFA:n kilpailusääntöjen tarkoittamia ammattijäseniä. Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi Sastamalan kaupungin nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston edustajia. Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.