Sastamalan kaupunki - Terveisiä LAPE:sta ja YAMK:sta!
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin blogi

Tervetuloa Sastamalan kaupungin blogiin! Blogi avaa ikkunoita kaupungin eri yksiköihin ja kertoo työntekijöiden kertomana, millaisia palveluita kaupunki asiakkailleen tuottaa tai mitä, esimerkiksi lainsäädännöllisiä asioita, palveluiden taakse kätkeytyy, millaista arkea eri toimipisteissä eletään — ja keitä ovat ihmiset kaiken takana.  

Tervetuloa tutustumaan!

Blogi on Sastamalan kaupungin, kunkin yksittäisen bloggauksen kirjoittajan tiedot löydät kyseisen tekstin lopusta.

2. tammikuuta 2018 9.00

Terveisiä LAPE:sta ja YAMK:sta!

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Pirkanmaa on valinnut erityiseksi kehittämisen kohteeksi perhekeskustoimintamallin, johon sisältyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eropalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen lähipalveluiden verkostoa, jossa lapsiperheet saavat kokonaisvaltaista apua oikeaan aikaan. Mallin avulla voidaan verkostoida ja sovittaa yhteen julkisia hyvinvointipalveluita sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden toimintoja lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Lisäksi Pirkanmaa on sitoutunut edistämään lapsiystävällistä toimintakulttuuria.

Perhekeskustoimintamalliin kuuluu myös kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka, jossa lapset, nuoret ja perheet voivat tavata toisiaan, osallistua vertaistoimintaan sekä halutessaan saada ohjausta ja tukea pulmatilanteisiinsa.

Sastamalassa kohtaamispaikan suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Kohtaamispaikalle on osoitettu toimivat ja viihtyisät tilat pääkirjastolta. Alkuvuodesta kaupunki ja kolmas sektori suunnittelevat tulevaa yhteistyötä; jo nyt näyttäisi lupaavalta, kun useampi taho on ilmaissut halunsa yhteisen toiminnan järjestämiseen.

Opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomi YAMK-tutkintoa ja opintoihini liittyen suunnittelen ja toteutan kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelua yhdessä perheiden kanssa. On tärkeää saada lapset, nuoret ja vanhemmat mukaan kehittämistyöhön, jotta kohtaamispaikasta tulee sastamalalaisia perheitä parhaimmalla mahdollisella tavalla palveleva. Uskon kohtaamispaikan tyyppiselle matalan kynnyksen palvelulle myös Sastamalassa olevan tilausta.

Kohtaamispaikka tulee toimimaan mm. vertaisryhmien tapaamispaikkana; yhteisönä ja verkostona. Ihmisethän ovat ryhmäolentoja; he toimivat yhdessä, toimivat ryhmissä, toimivat sosiaalisen paineen alla ja rakentavat yhdessä sosiaalista todellisuutta, joka muodostaa ison osan elämisen ympäristöstä. Yhteisöllisyys on ihmislajin syntymisen ja säilymisen edellytys ja ihmisen koko identiteetti määräytyy suhteessa yhteisöön. Yhteisössä jaetaan ja opitaan. Yhteisöllisyydellä on pääasiallisesti positiivinen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme.

Kohtaamispaikasta voi tulevaisuudessa saada matalankynnyksen palvelut, joita voi käyttää ilman ajanvarausta. Elämän arkiset kriisit tulevat nopeasti ja ongelmat voivat pahentua pienessä ajassa. Harva osaa varata aikaa kuukausia etukäteen mahdollisten tulevien kriisien varalta. Tulevaisuudessa kirjastokäynnin yhteydessä voisi käydä keskustelemassa vaikkapa vanhemmuuden haasteista. Kohtaamispaikan myötä palveluista moni olisi saman katon alla, eri toimijoiden (kaupunki ja kolmas sektori) palvelut löytäisi samasta paikasta ja paikalla on keskeinen sijainti.

Millaisia toimijoita ja palveluja kohtaamispaikkaan halutaan ja millaista vastaanottotoimintaa siellä voisi olla? Millaisia olisivat toimivat, helposti saavutettavat ja arkea oikeasti auttavat palvelut? Mikä nykyisissä palveluissa on ollut hyvää, mistä juuri teidän perhe on saanut apua? Voisiko se olla tulevaisuudessa kohtaamispaikan palvelu?

Alkuvuoden aikana tullaan järjestämään useampi tilaisuus sekä kysely, joissa perheet saavat suunnitella ja ideoida kohtaamispaikan toimintaa. Seuraathan siis sosiaalista mediaa sekä paikallislehtiä; haluamme kohtaamispaikasta kaupunkilaisten yhteisen olohuoneen ja siihen tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme mielipiteitä, toiveita ja ideoita mahdollisimman monelta perheeltä. Tulethan kertomaan omat toiveesi!

 

Salla Vainionperä
sosionomi YAMK-opiskelija, lastentarhanopettaja, kolmen lapsen äiti