Sastamalan kaupunki - Sastamala tarjoaa oivat mahdollisuudet sekä tukea liikuntaan
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin blogi

Tervetuloa Sastamalan kaupungin blogiin! Blogi avaa ikkunoita kaupungin eri yksiköihin ja kertoo työntekijöiden kertomana, millaisia palveluita kaupunki asiakkailleen tuottaa tai mitä, esimerkiksi lainsäädännöllisiä asioita, palveluiden taakse kätkeytyy, millaista arkea eri toimipisteissä eletään — ja keitä ovat ihmiset kaiken takana.  

Tervetuloa tutustumaan!

Blogi on Sastamalan kaupungin, kunkin yksittäisen bloggauksen kirjoittajan tiedot löydät kyseisen tekstin lopusta.

23. lokakuuta 2017 15.45

Sastamala tarjoaa oivat mahdollisuudet sekä tukea liikuntaan

Säännöllisellä liikunnan harrastamisella on valtava määrä myönteisiä vaikutuksia. Liikunta kehittää hengitys-ja verenkiertoelimistöä, vahvistaa luustoa, sidekudoksia ja jänteitä, lisää lihasvoimaa, ehkäisee kansansairauksien syntyä, auttaa oppimisessa, lisää keskittymiskykyä, kehittää motorisia taitoja, virkistää ja tuottaa mielihyvää, parantaa unta ja on iso apu painonhallinnassa. Kaiken lisäksi se on vielä usein hauskaa.

Lasten ja nuorten tulisi liikkua terveyden edistämiseksi 1-2 tuntia päivässä, mutta kuinka monella tämä päivittäinen suositus täyttyy? Tutkimusten mukaan terveyden kannalta riittävästi liikkuu tällä hetkellä aivan liian harva nuori; varsinkin murrosiässä liikunnan harrastaminen vähenee voimakkaasti. Liikunnan harrastaminen on lisäksi polarisoitunut. Osa liikkuu reilusti yli suositusten, kun taas monet eivät pääse edes lähelle minimisuositusta. Harva tulee ajatelleeksi esimerkiksi paikallaanolon vaikutuksia kuntoon ja terveyteen. Lapset ja nuoret viettävät hieman yli puolet valveillaoloajastaan joko istuen tai maaten. Jo 15-vuotiaat istuvat ja makaavat valveillaoloajastaan keskimäärin kahdeksan tuntia, ja iso osa paikallaanoloajasta tulee koulupäivän aikana. Vaikka toimenpiteitä on jo tehty muun muassa Liikkuva koulu –ohjelman myötä, on työsarkaa vielä edessä. Liikunnan ja liikkumisen edistämiseksi tarvitaan laaja-alaista ja tavoitteellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Urheiluseurat tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen ja kilpaurheiluun. Urheiluseuratoiminta on Sastamalan kaupungissa monipuolista ja laajaa. Seuratoimintaa on tarjolla kaupungin lähes joka kylällä. Urheiluseuratoiminta saatetaan tosin usein mieltää kilpaurheilun näyttämöksi; harrastetoiminta on saattanut jäädä paitsioon. Tämä saattaisi olla urheiluseuroille oiva kehittämiskohde. Tavoitteena tulisi olla, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pysyisi urheiluseurojen toiminnassa mukana myös vanhemmissa ikäluokissa. Myös Sastamalan opistolla on tarjolla monipuolisia harrasteryhmiä, ja paikallisilla yksityisillä kuntosaliyrittäjillä on tarjolla laadukkaat tilat, laitteet, toiminnat ja asiantuntemus harrastajien käyttöön.

Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistäminen on tärkeää. Pyöräillen tai kävellen kouluun, liikunnalliset välitunnit, mahdolliset liikuntatunnit, oppitunnit luonnonhelmassa liikkuen – näinkin voisi päivän liikuntasuosituksen saavuttaa. Sastamalan kaupungin liikuntapalvelut on panostanut terveysliikuntaohjelman myötä lasten ja nuorten liikuntaan kaupungin muiden palveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan kehittäminen lähti liikkeelle jo vuonna 2012 KOLIKO -hankkeen myötä ja laajeni koskemaan lähes kaikkia kouluja vuosina 2013–2015 Lasten ja nuorten kehittämishankkeen puitteissa. Liikuntapalvelut on järjestänyt kouluihin kerhotoimintaa sekä koordinoinut välituntiliikuntaa kouluttamalla välituntiaktivaattoreita, hankkinut kouluihin monipuolisia liikuntavälineitä ja –tarvikkeita, rakentanut lähiliikuntapaikkoja (muun muassa monitoimiareenat) sekä järjestänyt erilaisia liikunnan haastekampanjoita ja liikuntaneuvontaa.

Sastamalan kaupungissa on tällä hetkellä käynnissä Terve ja liikkuva Sastamala -ohjelma sekä Liikkuva koulu -ohjelma. Ohjelmat ovat monialaisia ja kummassakin ohjelmassa on mukana moniammatillinen yhteistyöverkosto. Usean sektorin yhteistyö on tärkeää tulosten saavuttamiseksi.

Sastamalan kaupungista löytyy erinomainen määrä liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harrastaminen on mahdollista ohjattuna tai omatoimisesti. Liikuntapaikkojen saatavuus on alueellisesti turvattu. Liikuntapalvelut osallistuu kaupungin liikuntapaikkojen hallinnointiin sekä yllä- ja kunnossapitoon joko kokonaisuudessaan tai osittain. Liikuntapaikkarakentaminen, –suunnittelu ja –kunnossapito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin Yhdyskuntatekniikan sekä Tilakeskuksen kanssa. Lisäksi Liikuntapalveluilla on useita kunnossapitosopimuksia urheiluseurojen, urakoitsijoiden ja eri järjestöjen kanssa. Uusia liikuntapaikkoja pyritään rakentamaan vuosittain ja myös olemassa olevia liikuntapaikkoja kunnostetaan säännöllisesti.

Liikuntapalveluiden yksi uusimmista palveluista on perheliikuntaneuvolatoiminta. Perheliikuntaneuvolan tavoitteena on ohjata lapsia ja nuoria yhdessä perheen tukemana kohti liikunnallista elämäntapaa. Yhdessä toimiminen koko perheen voimin mahdollistaa erilaisten liikuntamuotojen kokeilun, oman liikuntamuodon tai harrastuksen löytämisen, ja näin ollen vahvistaa terveiden elämäntapojen omaksumista. Perheliikuntaneuvolaan voi tulla kouluterveydenhuollon lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä Liikuntapalveluihin. Sovitussa tapaamisessa käydään läpi lapsen tai nuoren liikunta-aktiivisuutta, kartoitetaan, mikä liikuntamuoto lasta tai nuorta kiinnostaisi sekä tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen. Perheliikuntaneuvola tarjoaa vähän liikkuvalle lapselle tai nuorelle mahdollisuuden myös liikuntapassiin, jonka avulla on mahdollisuus tutustua viisi kertaa maksutta (koko perheen voimin) kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin. Lisäksi perheliikuntaneuvolassa jaetaan materiaalia koko perheen liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi.

Perheliikuntaneuvola:liikuntapalvalut

Palautetta halutaan myös kentältä. Liikuntapalvelut toteuttaa terveysliikuntakyselyn 2-3 vuoden välein kaikille yli 7-vuotiaille sastamalalaisille. Kyselyssä kartoitetaan lapsen tai nuoren liikunta-aktiivisuutta (harrastukset, koulumatkojen kulkeminen, lajikiinnostavuudet, yhteinen liikkuminen perheen kanssa). Kyselyssä tiedustellaan myös syitä mahdolliseen liikkumattomuuteen sekä kerätään toiveita liikuntatarjonnan parantamiseksi. Tulosten perusteella Liikuntapalvelut haluaa kehittää toimintaansa sekä tarjoamiansa liikuntapalveluita toiveiden mukaisesti määrärahojen puitteissa.

Liikuntapalveluilla on merkittävä rooli Sastamalan kaupungin väestön liikunnan edistämisessä. On kuitenkin selvää, että yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa ainoastaan tiiviillä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmien vieminen käytännön tasolle ja toiminnan juurruttaminen vaatii sitoutumista.

Sopivalla sykkeellä kohti tulevaa!

Jari Aho, liikuntapalvelupäällikkö, Sastamalan kaupunki