Sastamalan kaupunki - Blogi
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin blogi

Tervetuloa Sastamalan kaupungin blogiin! Blogi avaa ikkunoita kaupungin eri yksiköihin ja kertoo työntekijöiden kertomana, millaisia palveluita kaupunki asiakkailleen tuottaa tai mitä, esimerkiksi lainsäädännöllisiä asioita, palveluiden taakse kätkeytyy, millaista arkea eri toimipisteissä eletään — ja keitä ovat ihmiset kaiken takana.  

Tervetuloa tutustumaan!

Blogi on Sastamalan kaupungin, kunkin yksittäisen bloggauksen kirjoittajan tiedot löydät kyseisen tekstin lopusta.

RSS
13. kesäkuuta 2017 13.05

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta ja Karalusu-lakimuutoksesta

Toukokuun alussa 1.5.2017 astui voimaan ns. Karalusu-lakimuutos. Sipilän hallituksen ajama kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen ajateltiin normeja purkavaksi ja sitähän se onkin, ajan kuluessa. Mediassa asiasta kirjoiteltiin aivan toukokuun alussa ja itsekin sain useita puhelinsoittoja asian tiimoilta. Tästä inspiroituneena ajattelin aukaista asiaa niin sanotusti kansankielellä seuraavista paketin sisältämistä muutoksista: vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta, aurinkopaneeleista ja maisematyöluvasta.

Lakimuutos tulee helpottamaan juurikin loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseen liittyvissä poikkeamisasioissa. Ennen kuin muutos/helpotus näkyy kuntalaisille, tulee kunnan kuitenkin muuttaa rakennusjärjestyksensä. Eli alueet joilla poikkeamismenettelyä ei tarvita tutkitaan ja selvitetään kaavoituksellisesti koko kunnan alueella, hieman suunnittelutarvealueen tapaisesti. Rakennusjärjestykseen kirjoitettu määräys vasta vapauttaa poikkeamisluvan hakemisesta. Kunnes asia on edellä mainitusti huomioitu MRL 129 a §:n mukaisesti rakennusjärjestyksessä, asiat hoidetaan poikkeamismenettelyssä kuten tähänkin asti.

Aurinkopaneelit lisättiin toimenpidelupaluetteloon eli siltä osalta ei normeja purettukaan. Kuitenkin pykälään on kirjoitettu, että kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin asentamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Aikaisemmin aurinkovoimaa ei ollut lainkaan mainittuna. Muutoksessa tulkittavaksi jää tuo sana merkittävästi. Näkisin sen niin, että asemakaava-alueella haetaan lupa ja haja-asutusalueella hankkeen merkittävyys rajautuu naapurivaikutusten arviointiin. Rakennusvalvonnan tulkinta ja ohjaus kuitenkin näyttää suunnan miten tämä tulee rajautumaan. Tällaisista määräyksistä syntyvät juurikin ne suurimmat erot eri paikkakuntien käytäntöjen välillä.

Maisematyölupaa koskevaa säädöstä muutettiin myös hieman. Tekstistä voi nopeasti lukemalla saada sen käsityksen, että maisematyölupaa ei tarvita ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään tai yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella. Tällä muutoksella pyrittiin ilmeisesti helpottamaan metsänomistajien kaksinkertaista valvontaa. Tosiasiassa tämäkin helpotus tulee käytäntöön vain uusien kaavojen tullessa voimaan. Vanhoihin kaavoihin sovelletaan edelleen aikaisempaa käytäntöä kuten tähänkin asti. Näin kerrotaan muutospaketin voimaantulo kohdassa irrallaan itse pykälästä.

Näillä muutoksilla on nähdäkseni suurin vaikutus yksittäisen kuntalaisen elämään. Paketti sisälsi toki muitakin kohtia, mutta niiden vaikutus on erilainen. Täältä pääset lukemaan koko säädöksen. 


Juha Henttonen
rakennustarkastaja


11. huhtikuuta 2017 7.50

Hopun palveluasumiskeskuksessa tapahtumarikas maaliskuu

Hopun palveluasumiskeskuksen asukkailla on ollut tapahtumarikas Maaliskuu.

Viikon säännöllisesti pyörivien yhteisien hetkien lisäksi, kuun alussa Anninpirtti kutsui muut Hopun kampuksen tehostetun palveluasumisyksiköiden (Jussinkodin, Taimintuvan ja Kotikallion) asukkaat iltapäiväkahville luokseen. Kahvi hetki oli iloinen yhteen kokoontuminen, jossa asukkaat pääsivät vierailemaan ja tutustumaan toiseen palveluasumisyksikköön ja tapasivat samalla tuttaviaan. Aika kului nopeasti kahvia hörppien ja ystävien kanssa höpötellen. Henkilökuntakin lauloi parit laulut pianon säestämänä.

 

 Hopun palvelukeskus

Viimekerralla suuren suosion saanut Tanssit järjestettiin yleisön pyynnöstä uudelleen maaliskuussa. Innokkaita tanssijoita oli paljon ja Servin ravintolan ruokasali täyttyi nopeasti.

Musiikista vastasi jälleen Tarja ja Tauno, suuri kiitos heille! Kiitos myös Servin henkilökunnalle tarjoilujen järjestämisestä sekä muille vapaaehtoisille, jotka olivat mukana tanssiaisten toteuttamisessa.

Tanssiaiset olivat jälleen menestys! Sali täyttyi iloisista ilmeistä, naurusta, musiikista ja ennen kaikkea notkeista tanssi jaloista!

 

 Hopun palvelukeskus 2

Rauhallisten kahvi hetkien sekä vauhdikkaiden tanssiaisten lisäksi, meillä on käynyt Hopun kampuksella vaate- ja kenkäesittelijöitä.  Asukkaat ovat päässeet näin tekemään kätevästi tarvittavia hankintoja.

Olemme myös muistelleet yhdessä menneitä kun Sastamalan seudun museo keräsi muistoja Tyrvään mantasta. Asukkaat kokivat muistelut mielenkiintoisena, koska aihe käsittelee oman paikkakunnan historiaa. Osalle aihe oli tuttu, osalle ei.

Ilmat ovat olleet viimepäivinä niin kauniita, että asukkaiden kanssa olemme ulkoilleet paljon, käyty nauttimassa kevään auringosta. Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää.

 

Keväisin terveisin.

Saara Uotila

Geronomiopiskelija/kehittäjätyöntekijä

Ikäihmisten asumispalvelut

 


17. helmikuuta 2017 10.10

Rotia alaikäisten alkoholinkäyttöön

Vuonna 2016 Sastamalassa alettiin suunnitella uutta ehkäisevän- ja vaikuttavan päihdetyön mallia. Toiminnan suunnittelu alkoi perhepalveluverkoston verkostoiltapäivässä, jonka jälkeen perustettiin työryhmä jatkamaan suunnittelua. Työryhmä on moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet työskentelevät mm. nuorisotyössä, psykososiaalisissa palveluissa, Saskyssä sekä lastensuojelussa.  

Suunnittelun pohjaksi otettiin Lohjalla kehitetty Omin jaloin malli sekä Varsinais-Suomessa käytössä oleva Valomerkki. Syksyn aikana koulutettiin iso joukko kaupungin eri toimijoita toimimaan Omin jaloin sekä Valomerkki -puhuttelijoina. Uusi toimintamalli sai nimekseen Roti.

Olen saanut olla alusta asti työryhmässä suunnittelemassa päihdemallia ja on ollut hienoa huomata, että kaupungilla pystytään tekemään joustavasti yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Vaikka suunnittelupalavereihin ja koulutuksiin on käytetty paljon aikaa, on niillä saavutettu hyvä ja uskoakseni toimiva ehkäisevän päihdetyön malli.

Nuoren jäädessä ensimmäistä kertaa kiinni päihteiden käytöstä, hänelle ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta Valomerkki-keskusteluun. Keskustelu käydään yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa. Omin jaloin -malli otetaan käyttöön, jos nuori jää useammin kiinni päihteiden käytöstä, tai jos Valomerkin jälkeen tulee tarve useammalle keskustelulle. Omin jaloin -keskustelut käydään yhdessä työntekijän ja nuoren kanssa.

Roti on otettu syksyn aikana käyttöön ja keskusteluja on käyty jo muutamien nuorten, sekä vanhempien kanssa. Tässä vaiheessa kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Koska puhuttelijoita on paljon, keskustelut eivät kuormita liikaa yksittäisiä työntekijöitä ja kaikki pystyvät hoitamaan perustyönsä kunnolla.

Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä ja pyytää keskustelua, jos kokevat tarvitsevansa sitä. Yhteydenotto tapahtuu helpoiten sastamalannuoret.fi-sivujen kautta.  

Janne Kallio
nuorisotyöntekijä

Näytä kuva


16. joulukuuta 2016 9.40

Perheohjaajien päivät ovat vaihtelevia

Pakkasaamuna perheohjaajan päivä alkaa monesti auton ikkunoiden skrapaamisella kotipihalla. Kotipihalta suuntaan auton nokan kohti toimistoa. Päivän ensimmäisiin askareisiin kuuluu yleensä kirjallisia töitä, kuten sähköpostien lukua ja kirjausten tekemistä edelliseltä iltapäivältä. Aamuteen lomassa vaihdetaan työkavereiden kanssa edellisen iltapäivän kuulumiset ja käydään läpi tulevaa päivän ohjelmaa.

Perhe 1


Päivän ensimmäiselle kotikäynnille pakkaan mukaani yhdessä perheen vanhempien kanssa jo aiemmin sovitun viikkokalenteripohjan sekä tarpeellisia kuvia sen käyttöä varten. Kotikäynnillä laitamme ensin time-timeriin ajan, jolloin tehdään asioita, jotka perheohjaaja määrittelee. Tällä kertaa tämän ajan puitteissa rakennetaan yhdessä perheen ensimmäinen viikkokalenteri ja käydään lasten kanssa läpi, mitä kuvia kalenteriin laitetaan. Vanhempien kanssa käydään vielä läpi, miten kalenterin käyttö ihan perusarjessa tapahtuu ja puuttuuko jotain tarpeellisia kuvia. Lisäksi vaihdetaan kuulumisia ja jutellaan arjen tapahtumista, muistellaan mitä viime viikolla olleessa palaverissa sovittiinkaan ja sovitaan seuraavan kotikäynnin ajankohta. Lopuksi kelloon asetetaan aika, jolloin tehdään lapsen kanssa hänen valitsemaansa juttua. Usein nappaan toimistolta mukaani vaikkapa jonkun pelin, jota voimme yhdessä pelata.

Perhe 2

Kotikäynnin jälkeen kurvaan takaisin toimistolle. Jälleen on luvassa kirjallisia töitä ja yhteydenpitoa perheiden ja eri toimijatahojen kanssa. Kotikäyntejä, puheluita, tekstiviestejä, palavereita, peruuntumisia ja uusien aikojen sopimista; sitä on perheohjaajan arki useimmiten. Muutoksiin suhtaudutaan joustavasti ja työt muokataan aina tilanteen mukaan. Aamulla ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan.

Perhe 3

Lounaan jälkeen on vuorossa palaveri, jossa yhdessä työntekijäporukalla pyrimme kehittämään Sastamalan perhepalveluita aina vain toimivampaan suuntaan. Mietimme verkostotyön tärkeyttä ja suunnittelemme käytännön asioita paremman verkostotyön tekemiselle. Tutustumme tietysti samalla toisiimme, joka entisestään helpottaa yhteistyön tekemistä yli organisaatiorajojen.

Iltapäivällä tapaan nuoren kolmannen kerran Omin Jaloin –menetelmän tehtävien parissa. Tällä kertaa pohdimme nuoren sosiaalisia ympäristöjä sekä vapaa-aikaan, kouluun ja seurusteluun liittyviä asioita. Omin Jaloin on Sastamalassa melko uusi ennaltaehkäisevän työn muoto, jossa työskennellään tiiviisti nuoren kanssa monia eri aihealueita läpikäyden ja niitä ristiin peilaten. Työskentelymuoto on nuorta arvostava ja hänen omaa ajatteluaan herättävä valmis paketti tehtäviä, joita tehdään yhdessä työntekijän kanssa.

Päivä on ollut jälleen mielenkiintoinen ja vaihteleva. Paluumatkalla on aika siirtää ajatukset kotiasioihin ja keskittyä olemaan äiti. Työpäivän päättyessä auringonlaskun aikaan, saattaa maisema olla silmiä hivelevän kaunis, pysähdyn hetkeen nauttimaan siitä.

Perhe 4


Onnella ei ole huomista päivää;
sillä ei ole eilistäkään;
se ei ajattele tulevia;
sillä on vain nykyisyys,
eikä sekään ole kokonainen päivä,
vaan silmänräpäys.


-Ivan Turgenev

 

Kirjoittaja:

Krista Päkärä
perheohjaaja


8. joulukuuta 2016 10.55

Sibeliusta Pilvilinnan päiväkodissa

Olemme Pilvilinnan päiväkodissa tutustuneet Jean Sibeliukseen, hänen elämäänsä ja tuotantoonsa. On tärkeää, että lapsille annetaan mahdollisuus kokea kansallissäveltäjämme teoksia eri aistikanavien kautta.

Janne-pappa

Luin lapsille  kirjaa nimeltä Soiva metsä. Sen sivuilla saimme tutustua nuoreen Janne Sibeliuksen, josta vuosien varrella kehittyi suuri säveltäjä. Kirjassa kertojana on Janne-papan ja Aino-mummon tyttärentytär, joka viettää kesäpäivää Ainolassa.

 kansi_soiva_metsa

Kauniit kuvat ja mukana seuranneen CD:n hieno musiikki kuljettivat meitä Sibelius-tunnelmaan. Jätin pöydälle kirjan auki kohdasta, jossa Sibelius soittaa flyygeliä. Ja taululla sen yläpuolella oli sellon kuva.

Valse triste

Paljaat varpaat sipsuttavat kohti salia ja jännitys tiivistyy. Kun kaikki ovat paikalla, kysyn, muistaako kukaan, kenestä edellisen päivän kirja kertoi. Janne-pappa muistettiin kyllä. Laitan ensimmäisen kappaleen, Drömmen (Uni) soimaan ja samalla muistelemme, kuinka kirjassa Janne-pappa kysyi tyttärentyttäreltä joka aamu, millaista unta tyttö oli nähnyt. Ja sitten lapset alkavat liikkua sen mukaan, miten musiikki heitä kuljettaa. Valse tristen keinuva musiikki saa minutkin liikkumaan lasten joukkoon - mielikuvaliikuntaa…

Konsertissa

Olimme kuuntelemassa Jussi Makkosen ja Nazig Azezian Sibelius-konserttia toisten pohjoisen varhaiskasvatusalueen päiväkotien kanssa Häijään päiväkodilla. Jussi esitteli meille 300-vuotiaan sellonsa ja satavuotiaan jousen. Hän ja pianisti Nazig kertoivat vuorotellen Sibeliuksesta Soiva metsä-kirjan pohjalta hyvin elävästi. He soittivat levyltä tuttuja sävellyksiä, mm. Kuusi ja Finlandia, lasten ja aikuisten kuunnellessa lumoutuneina upeaa musiikkia. Nazigin sormet lensivät koskettimilla ja Jussin jousi tanssi sellon kielillä. Oli mahtava kokemus olla aivan lähellä muusikoita!

kortti_makkonen_sibelius

Jokainen sai vielä kotiin muistoksi Jussi Makkosen kuvalla varustetun kortin.

Souvenir

Kasvun kansioon keräämme elämyksiä lapsen päiväkotitaipaleen varrelta. Lapset saivat piirtää, mitä heille parhaiten jäi mieleen konsertista. Kuvista löytyi Jussi selloineen, Nazim pianoineen mutta myös kuusi oli päässyt johonkin kuvaan. Taas tuli kansioon lisää yksi muisto, joka löytyy sieltä vuosien kuluttua, kuin rakas matkamuisto.

Finlandia

Jo konsertissa ainakin aikuisten ihon kananlihalle saanut Finlandia-tulkinta kuulosti levyltäkin mahtavalta. Nyt sitä kuunnellessa siveltimet ottivat väriä vesivärinapista ja alkoivat liikkua paperilla musiikin tahdissa. Mahtipontiset sävelet ja välillä tyynen rauhalliset soinnut muuttuivat lasten tulkinnaksi musiikista. Musiikkimaalaus kertoo kuvana, mitä lapset musiikissa kuulevat.

Drömmen

Sibeliusta olemme kuunnelleet taustamusiikkina lounaalla ja lepohuoneessakin on joku Janne-papan teoksista soinut unta siivittämässä. Nyt, noin sata vuotta myöhemmin, on meidän vuoromme kysyä: ”Mitä unta näit?”

 

Irmeli Minkkinen
vastuulastentarhanopettaja
Pilvilinnan päiväkoti 

 

Linkkejä

http://www.koulukori.fi/2013/korit/uutuudet/soiva_metsa/

www.konserttikeskus.fi/soiva-mets

http://jussimakkonen.com/

https://www.youtube.com/user/CellistJussiMakkonen


18. marraskuuta 2016 9.45

Kaupunkileikki-päivät Stormin koulussa

Sain viettää hauskan aamupäivän Stormin koulussa keskiviikkona 12.10.  Siellä järjestettiin 12.-13.10. koulun, esiopetuksen ja päivähoidon yhteiset kaupunkileikki-päivät. Päivät pidettiin nyt toisen kerran Stormin koulussa. Perinne on alkanut aikoinaan Illon koulusta ja siirtynyt sitten Stormiin koulunjohtaja Leena Iso-Ketola-Ryypän mukana.

Ilmassa oli heti aamulla aistittavissa kutkuttavaa jännitystä ja odotusta. Oppilaat tulivat kouluun selvästi innoissaan. Lapset ja aikuiset olivat valmistelleet leikkiä usean viikon ajan. Luokat olivat miettineet minkä leikkipisteen järjestävät ja tehneet tarvittavat valmistelut. Työvuorot ja tehtävät oli jaettu valmiiksi ja päivä aikataulutettu tarkasti. Hyvä etukäteisvalmistelu näkyi sujuvana leikkinä.

Koulunjohtaja Leena kuulutti kaupunkileikin alkaneeksi ja kaikki ryhtyivät toimeen. Ensin minunkin piti mennä tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa pankkikortilleni. Tarjolla olikin hyvin mieluisia tehtäviä – palapelin kokoamista, virkkausta, satujen lukemista, matematiikan tehtäviä ja laulua. Kukin valitsi itselleen mieluisan työn ja sai sen mukaan palkkaa.

Palkan saatuani pääsin hyödyntämään kaupungin monipuolisia palveluja. Tarjolla oli kuntosalia, hierontaa, eläinkauppaa, markettia, kahvilaa ja teatteria. Myös poliisilla oli toimipiste, ja virkapukuiset poliisit kiertelivät kaupungilla ottaen kiinni rosvoja ja huolehtien yleisestä turvallisuudesta. Stormin Sanomista sai ostaa koulun lehden ja jättää juttuvinkkejä. Pienet eskarilaiset ja päiväkotilaiset huolehtivat postista ja työterveydestä. Postissa sai lähettää kirjeitä ja työterveydessä sai erittäin asiantuntevaa hoitoa. Minullakin todettiin yllättäen aivojen kolahdus, mutta onneksi sain siihen rokotuksen ja apteekista asianmukaisen lääkityksen. Olin erittäin tyytyväinen asiakas.

opaste

Teatterissa pyöri koko päivän taidokas nukketeatteriesitys, ja kahvilassa sai nauttia herkullisista leivonnaisista. Tuotto kahvilasta meni oppilaskunnalle. Marketissa ostoksilla ollessani ihailin sen runsasta valikoimaa. Kauppias oli lisäksi huolehtinut hyvin asianmukaisesta kierrätyspisteestä.

Tunnelma kaupungissa oli iloinen ja innostunut. Kuulutusten myötä työvuorot työpaikoilla vaihtuivat, ja työntekijät lähtivät puolestaan asioimaan. Paikalla oli paljon myös vanhempia, isovanhempia ja kyläläisiä. Kaukolan koulun oppilaatkin olivat tulleet vanhempainyhdistyksensä sponsoroimana kyläilemään ja leikkimään. Ihaninta päivässä oli eri ikäisten yhteishenki. Isommat auttoivat pienempiä, ja pienemmät toisaalta palvelivat isompia hienosti. Aikuisenkin oli helppo heittäytyä leikin riemuun mukaan.

Leikillä on tärkeä merkitys lapsen kehitykselle ja kasvulle. Stormin kaupunkileikki on hyvä osoitus siitä miten paljon erilaisia taitoja voidaan oppia leikin kautta. Leikkiä suunniteltaessa opeteltiin yhteistyötaitoja, suunnittelua ja toteutusta eri muodoissa. Leikittäessä harjoiteltiin sosiaalisia taitoja, empatiaa, laskemista, keskustelemista, kirjoittamista, esiintymistä ja myös paljon muita taitoja. Samalla lapset saivat käsitystä yhteiskunnan toiminnasta, rahankäytöstä ja yrittäjyydestä. Kokonaisuus yhdisti upealla tavalla eri oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. Juuri näitä sisältöjä uudistunut opetussuunnitelmakin korostaa. Oppiminen koulussa ei enää perustu pelkästään oppiaineiden sisältöihin, vaan opiskeltavat asiat muodostavat monialaisia kokonaisuuksia. Tavoitteena on oppia tulevaisuuden ja arjen kannalta olennaisia taitoja.

Varmasti leikkipäivät ovat mieleenpainuvia ja koulumotivaatiota sekä koulun yhteishenkeä kehittäviä. Henkilöstö oli tehnyt ison työn päivien organisoinnissa, mutta opettajien ja oppilaiden kommenteista kuuli, että uurastus on ollut kannattavaa.

 

Kati Heikkilä
opetuskoordinaattori


3. marraskuuta 2016 15.10

Tanssin pyörteissä

Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietettiin muutama viikko sitten. Myös Sastamalan alueella oli tarjolla monenlaista mukavaa vanhusten viikon ohjelmaa. Kaalisaaressa järjestettyyn ulkoilutapahtumaan Hopun palvelukeskuksen asukkaat osallistuivat isolla joukolla ja voi kuinka kaunis olikaan syksyn ruska ihastella reitin varrella!  Vanhusten viikolla myös Pihapelimannit toivat rytmejä viikkoon.

Tanssit 1

”Hopun kampuksella” (asumispalveluyksiköt Taimintupa, Kotikallio, Jussinkoti, Iltarusko, Anninpirtti)  päätettiin jatkaa vanhusten viikkoa vielä seuraavallakin viikolla pitämällä kunnon 50-luvun tanssit. Kauniit puitteet tansseille tarjosi Servin Hopunkallion ravintola. Tarja ja Tauno ilahduttivat asukkaita vanhalla tanssimusiikilla. Vapaaehtoisia tanssittajiakin oli tansseihin tullut, joten kaikki halukkaat pääsivät lattialle pyörähtelemään. Tansseissa tavattiin myös tuttuja vuosienkin takaa ja vaihdettiin kuulumisia. Monen asukkaan jalat vetristyivät uusiin kuvioihin tanssin avustuksella.

Tanssit 3

Tanssitarjoiluna oli Hopunkalliolla valmistettua boolia, donitseja ja karkkeja. Marilyn ja Elvis tarkkailivat tarjoilupöydästä tanssiparketin vilkasta menoa ja herättivät keskustelua asukkaiden keskuudessa.

Tanssit-2

Lämpimät kiitokset Tarjalle ja Taunolle, jotka tuovat iloa musiikillaan meille. Kiitokset myös vapaaehtoisille ja Servin henkilökunnalle tarjoilun toteuttamisesta

Hopunkalliolta kotiinpäin mennessä kuului useammalta asukkaalta ”kylläpä oli kivaa” ja silmissä tuikkivat tähdet. Tämän teemme toistekin.

Mervi Marttila
Yksikön esimies, Jussinkoti
Ikäihmisten asumispalvelut

 


26. lokakuuta 2016 14.45

Jotain uutta ja jotain vanhaa

Yhtenä aamuna en kääntynytkään tuttuun tapaan työpaikkani suuntaan, vaan jatkoin eteenpäin kohti Vammalan ammattikoulua. Luvassa oli erilainen työpäivä; meidän opettajien TET-päivä.

Aiemmin syksyllä mietin jonkun aikaa, että mihin yritykseen tai paikkaan menisin tutustumaan. Lopulta löysin kyseisen ammattikoulun sellaisesta listasta, johon tutustumiskohteeksi lupautuneet yritykset ja oppilaitokset oli koottu. Toki muualtakin olisi voinut TET-paikan hommata, mutta valmis lista helpotti asiaa. Jo lyhyiden sähköpostiviestien pohjalta koin olevani erittäin tervetullut tutustumiskäynnille ammattikouluun.

Tutustumispäivä tarjosi minulle mahdollisuuden seurata toisen ruoka-alan opettajan toimintaa suurtalouskeittiössä. Itse kun taas opetan muun muassa sitä, miten kotioloissa tehdään ruokaa, leivotaan ja siivotaan. Silti huomasin monta yhtymäkohtaa omaan työhöni. Pääsin myös katsomaan, millaiseen paikkaan osa entisistä oppilaistani on suunnannut peruskoulun jälkeen. Tapasinkin päivän aikana yllättävän monta vanhaa tuttua.

Päivän aikana seurasin etenkin tulevien leipuri-kondiittoreiden opiskelua. Ilmapiiri päivän aikana oli mukavan rento ja lämmin. Opettaja ohjasi opiskelijoita kärsivällisesti ja kannustavasti. Opiskelijat käsittelivät lihaa ja valmistivat siitä erilaisia herkullisia ruokia. Opettajat tekivät yhteistyötä ja jakoivat asioita sekä ajatuksia päivän aikana. Hyvä niin.

TET-päivä oli minulle positiivinen kokemus. Päivän aikana sain kurkistaa ammattikoulun arkeen, tutustua koulun tiloihin ja tavata uusia ihmisiä.

Kävin myös ensimmäistä kertaa koulun Warelius-nimisessä ravintolassa, mistä ostin kotiin opiskelijoiden leipomia leivonnaisia.

Uusi tuttavuus oli myös sirkulaattori. Se on eräänlainen tasalämpövesihaudekypsennin. Vakumoidut lehtipihvit laitettiin kypsymään vesihauteeseen, johon sirkulaattori oli upotettu. Liha kypsyi hiljalleen matalassa lämmössä. Kypsät pihvit vielä ruskistettiin ennen tarjoilua.

Aina näköjään oppii jotain uutta ja mielenkiintoista.

 

Maria Kulmala
kotitalousopettaja
Mouhijärven yhteiskoulu


7. lokakuuta 2016 13.20

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma – mikä opetuksessa uudistuu?

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelman on otettu käyttöön elokuussa alakouluissa ja yläkouluissa uudistus tulee voimaan vaiheittain vuoteen 2019 mennessä. Valtakunnallisen uudistuksen tavoitteena on turvata lapsille ja nuorille tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa kaikkia oppimaan.

Opetuksessa pyritään vahvistamaan oppilaan aktiivisuutta, lisäämään opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistamaan onnistumisen kokemuksia kaikille oppilaille. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan. Oppilas opettelee asettamaan tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan. Uusi opetussuunnitelma korostaa erityisesti vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilöllisiä tapoja oppia ja oppilaita tuetaan oppimisessa. Oppimista tapahtuu myös luokkahuoneen ulkopuolella erilaisissa ympäristöissä. Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa ja hyödynnetään monipuolisia työtapoja.

Oppiaineiden sisältöjä on uudistettu vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Muutoksia on tullut myös oppiaineiden aloitusajankohtiin. Esimerkiksi yhteiskuntaoppia ja toista kotimaista kieltä opetetaan nyt alemmilla luokilla kuin aikaisemmin.

Oppiaineiden opetuksessa korostetaan nyt laaja-alaista osaamista. Oppiaineisiin liittyen opiskellaan mm. oppimisen ja työelämän taitoja, itsestä huolehtimista, vuorovaikutusta, osallisuutta, monilukutaitoa, yrittäjyyttä sekä vaikuttamista. Myös tieto- ja viestintäteknologiataidot ovat osa laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelmaan on tuotu uutena esimerkiksi ohjelmointi osaksi matematiikan tavoitteita. Oppilaat oppivatkin jo alaluokilla ohjelmoinnin alkeita. Tämä tehdään esimerkiksi leikkien ja pelien muodossa.

pehula_1 

Joka koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. Näitä jaksoja kutsutaan monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Myös oppilaat osallistuvat monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. Valinnaiset aineet sijoittuvat entistä enemmän myös alemmille vuosiluokille.

Myös arvioinnissa tapahtuu uudistuksia. Olennaista on arviointimenetelmien monipuolisuus ja arviointi, joka ohjaa ja edistää oppimista. Opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille. Palautetta annetaan myös muulla tavoin kuin todistusten avulla. Sastamalassa käyttöön otetaan muun muassa arviointikeskustelut.

Kodin ja koulun yhteistyö on edelleen olennainen osa hyvää koulupolkua.

Olennaista uudessa opetussuunnitelmassa:

-         oppilaan oman aktiivisuuden ja vastuun kantamisen tukeminen

-         onnistumisen kokemukset

-         opetellaan asettamaan tavoitteita ja arvioimaan omaa oppimista

-         opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa

-         huomioidaan yksilölliset tavat oppia

-         erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen

-         teknologian hyödyntäminen

-         laaja-alainen osaaminen (mm. oppimisen ja työelämän taidot, yrittäjyys, itsestä huolehtiminen,  osallisuus, monilukutaito, tvt)

-         valinnaisuutta alaluokille lisää

-         yhteiskuntaopin ja toisen kotimaisen kielen opiskelu jo alaluokilla

-         monialaiset oppimiskokonaisuudet, projektit ja teemat

-         arviointimenetelmien monipuolisuus

-         kodin ja koulun yhteistyö

 

Kati Heikkilä

perusopetuksen opetuskoordinaattori

kati.heikkila@sastamala.fi

Lähteenä käytetty:

 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/opetussuunnitelma_ja_tuntijako/uudet_opetussuunnitelmat_pahkinankuoressa30. syyskuuta 2016 14.25

Esimiestyöllä hyvinvointia kuntalaisille

Esimiestyön uudet tuulet ohjaavat esimiestyötä ruohonjuuritason ajatteluun. Kuten jokaisen kunta-alan työntekijän, myös esimiehen työn tärkein lopputulema ja ohjaava voima on hyvinvoinnin tuottaminen kuntalaisille.

Viimeistään nyt siis jokaisen esimiehen tulisi heilutella hyvästit asemaan perustuvalle, itsetarkoitukselliselle johtamistavalle. Pysähdytään hetkeksi miettimään, mikä on Minun Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 3/2014 määritellyn sisäisen motivaation pulputtava alkulähde?  Toiminko innovoiden, innostanko  muita, vai harhailenko omalla mukavuusalueellani rapauttavia rakenteita vahvistaen?

Tässä kolme omaa ammatillista motivaation kulmakiveä:

  • Halu auttaa, romantikon usko ihmiseen. Uran alkuaikoina lähestyin tätä jaloa tavoitetta torvet soiden ja liput liehuen, nyt sama tulokulma on saanut taakseen monta repullista kärsivällisyyttä.
  • Valta ja vastuu. Esimiestyö mahdollistaa rakenteellisen vaikuttamisen ja päätöksenteon. Vastuun kannat itse niin onnistuneista tuloksista, kuin kopsahtaessa siihen kuuluisaan Karjalan mäntyyn.
  • Oma tiimi. Minulla on tiimi, joka antautuu työlle joka solullaan. Tämä jos mikä ruokkii halua kehittyä paremmaksi esimieheksi, heille.
esimiestyo

Uutta oppimassa. Kuva on otettu Karkun Voimarinteellä järjestetyssä koulutuksessa.

Natalia Kettunen
Kirjoittaja toimii kaupungilla lapsiperheiden sosiaalityön esimiehenä