Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Nähtävillä olevat kaavat


Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavamuutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavamuutos luonnoksen osallisten kuulemista varten 21.3. – 18.4.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastoissa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto puh. 050 5176 0957.

Ympäristölautakunta

A_063 Hyssän_Pentinpuiston asemakaava luonnos,

A_063 Uotsolan Hyssän_ja Pentinpuiston akm selostusL,

A_063 LIITE 1 OAS_Hyssän_ja _Pentinpuiston akm


Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtävillä Kiikoisten Tervahaddan asemakaavaluonnoksen osallisten kuulemista varten 21.3. – 18.4.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fiKiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta

A_056 Tervahaudan asemakaava luonnos,

A_056 Tervahaudan ak selostus luonnos,

A_056 LIITE 1 Tervahaudan ak OAS,

A_056 LIITE 3 Tervahaudan akL havainnekuva


Kiikoisten Vuolteentien ympäristön asemakaava luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtävillä Kiikoisten Vuolteentien ympäristön asemakaavaluonnoksen osallisten kuulemista varten 21.3. – 18.4.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_065 Vuolteentien ympäristön kaavaluonnos

A_65 Vuolteentien ympäristön ak selostusL

A_065 LIITE 1 Vuolteentien ympäristö ak OAS,

A_065 LIITE 3 Vuolteentien ympäristön akL havainnekuva,

LIITE 4 A_065 Vuolteentien ympäristön akL osoitteet


Ellivuori Resort asemakaavanmuutos luonnos

Ympäristö lautakunta on hyväksynyt 13.2.2018 Ellivuori Resortin asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville. Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja mahdollisuuksien tarkastelu ja suunnittelu. Edellä mainittu asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.2.2018 – 22.3.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi ja suunnittelupäällikkö Maritta Heinilä puh. 044-704 6267, maritta.heinila@fcg.fi.

Ympäristölautakunta

A_064 Ellivuori Resort kaavakartta luonnos,

A_064 Ellivuori Resort kaavaselostus luonnos,

A_064 Ellivuori Resort akm OAS


Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa nykyinen asemakaava rakentuneen kiertoliittymän mukaiseksi sekä parantaa alueen edellytyksiä kehittyä monipuolisena palvelu- ja liikealueena. Edellä mainittu asemakaavaehdotus on nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti 8.2. – 12.3.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksista tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.  Lisätiedot vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto, puh. 050 517 0957.

Kaupunginhallitus

A_055 Tuomiston kiertoliittymän akm kaavakartta ehd,

A_055 Tuomiston kiertoliittymän akm selostus ehd,

A_055 Tuomiston kiertoliittymän akm liitteet 1_4,

A-055 Tuomiston kiertoliitt akm Arkeologinen invA_

A_055 Tuomiston kiertoliitt akm luonnoksen palautteet


Mouhijärven maisemakylien Wähätiisalan asemakaavaehdotus

Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärven Uotsolan ja Häijään taajamien puolivälissä Tiisalantien ja valtatie 11 risteyksen kohdalla. Asemakaavan tarkoituksena on tarjota uusia pientalojen rakentamismahdollisuuksia maisemallisesti haastavalla paikalla. Edellä mainittu asemakaavaehdotus on nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti 8.2. – 12.3.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksista tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520.

Kaupunginhallitus

A_048 Wähätiisalan asemakaava ehdotus,

A_048 Vähätiisalan ak kaavaselostus ehd,

A_048 LIITE 1 Vähätiisalan ak OAS,

A_048 LIITE 2 Wähätiisalan rakennetun ymp inventointi,

A_048 LIITE 3 Luontoarvojen selvitys,

A_048 LIITE 4 VWähätiisalan muinaisjäännösinventointi,

A_048 LIITE 5 Wähätiisalan luonnoksen lausunnot ja vastineet,

A_048 LIITE 6 Wähätiisalan AK seurantalomake,

A_048 LIITE 7 wähätiisalan kaavapien ja havainnekuvat


Lahdenperän ranta-asemakaavaehdotus

Lahdenperän ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti 24.1. – 26.2.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja kaavoituksesta antaa vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto, puh. 050 517 0957  sekä maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, puh 0500 776 138.

Kaupunginhallitus

R_005 Lahdenperän ranta_ak ehd kaavakartta

R_005 Lahdenperän ranta_ak ehd selostus,

R_005 Lahdenperän ranta_ak liitteet 1_8,


Uotsolan asemakaavan laajennus ja muutos luonnos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 13.12.2017 Uotsolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen luonnoksen. Kaavoitus koskee Mouhijärven Uotsolan taajaman luoteisosassa Meijeritien ja Uotsolantien rajaamaa aluetta. Asemakaavan ja kaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa käyttötarkoitukseltaan sopivaa asuntorakentamista palvelujen läheisyyteen.  Edellä mainittu asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 20.12.2017 – 12.1.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja kaavoituksesta antaa vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto, puh. 050 517 0957 sekä maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Ympäristölautakunta

A_052 Uotsola ak laajennus ja akm kaavakartta Luonnos

A_052_Uotsolan ak laajennus_selostus_L

A_052 Uotsolan laajennus havainnekuvat

A_052 Uotsolan laajennnus ja akm OAS,

A_052 Uotsolan laajennus seurantalomake


Uotsolan koulun (korttelin 6 osan) asemakaavamuutos

Sastamalan kaupunginhallitus on 10.4.2017 hyväksynyt Uotsolan koulun asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muuttamista ainakin osittain asuinalueeksi. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 20.4.—22.5.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja Mouhijärven kirjastossa sekä internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja molemmista kaavoista antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_051 Uotsolan koulun akm kaavakartta ehdotus,

A_051 Uotsolan koulun alueen kaavaselostus ehdotus,

A_051 Uotsolan koulun_akmE havainnekuva,

A_051 uotsolan koulun alueen liitteet 1_3,

A_051 Uotsolan kuolun alueen liitteet 4_6,


Lahdenperä ranta-asemakaavaluonnos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.12.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavaluonnoksen.  Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 9.-31.1.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksista voi jättää nähtävilläoloaikana mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683.

Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta Kouvukylän kiinteistöille Lahdenperä 790-424-7-18 ja Kirkkolahti 790-424-7-15.

Tekninen lautakunta

R_005 Lahdenperan_rak_kaavakartta Luonnos_30112016,

R_005 Lahdenperan_rak_selostus Luonnos_30112016,

R_005 Lahdenperän rak LIITTEET_1_5 


Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavanmuutos

Sastamalan tekninen lautakunta on kokousessaan 24.11.2016 hyväksynyt kaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.11.−16.12.2016 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683

Alue sijaitsee Vammalan keskustan eteläpuolella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaava rakentuneen kiertoliittymän mukaiseksi, sekä parantaa alueen edellytyksiä kehittyä monipuolisena palvelu- ja liikealueena.

Tekninen lautakunta

A_055 Tuomiston kiertoliitt akmL_kaavakartta

A_055 Tuomiston kiertoliittymän alueen akm selostus Luonnosvaihe,  

A_055 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A_055 LIITE 3 Asemakaavan_seurantalomake

A_055 LIITE 4 Havainnekuva