Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Nähtävillä olevat kaavat


Pehulan korttelien 107 ja 109 osien asemakaavan muutos

Sastamalan kaupunginhallitus on 6.3.2017 hyväksynyt Pehulan korttelin107 ja 109 osan asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Kaavan tavoitteena on muodostaa Pehulan kortteliin 107 ikäihmisten palveluasimuselle tarkoitettu tontti siten, että se muodostaisi alueen nykyisen käytön ja rakennusten kanssa hyvän kokonaisuuden riittävällä rakennusoikeudellaKaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.3.2017 – 10.4.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, p. 0500 776 138.

Kaupunginhallitus

A_061 Pehulan kortt 107 ja 109 kaavaEhdotusA_061 Pehulan kortt 107 ja 109 osien akm_kaavaselostus_E,  A_061 Pehulan kortt 107 ja 109 kaavan havainnekuvaE,  A_061 Pehulan kaavaselostuksen liitteet 1_6, Kuulutus kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville


Sammonkatu 18 asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.1.2017 päättänyt asettaa Sammonkatu 18 asemakaavanmuutosehdotuksen osallisten kuulemista varten. Asemakaavamuutos koskee Sastamalan 1. kaupunginosan korttelin 30 tonttia 6 osoitteessa Sammonkatu 18. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata lokakuussa 2016 vahvistettuun asemakaavanmuutokseen jäänyt virhe. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 1.2. – 3.3.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Ehdotuksesta voi jättää mielipiteitä tekniselle lautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella kaavoitus@sastamala.fi. Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520

Tekninen lautakunta

A_058_Sammonkatu_18_akm_ehdotus_Asemakaava,   A_062_Sammonkatu_18_akm_selostus_EHDOTUS,   Liite 1 A_062 Sammonkatu 18 akm OAS,   Liite_2_Kaavan_ja_määräysten_pienennös_ja_havainnekuvia,   Liite 3 Asemakaavan_seurantalomake


Raivion 2. asemakaavamuutosehdotus

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2017 hyväksynyt Raivion 2. asemakaavamuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutosehdotus pidetään nähtävillä 25.1.2017 — 24.2.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää tänä aikana kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh. 040 506 2520.

Tavoitteena on tarkistaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää Sastamalan kaupungin keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena ja mahdollistaa keskustarakennetta eheyttävä asuin- ja liikerakennusten laadukas rakentaminen Asemakadun varteen.

Kaupunginhallitus

A_035 Raivion akm 2ehdotus kaavakartta,   A_035 Raivion akm 2 ehd kaavaselostus,   A_035 Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma,   A_035 Liite_2_Ote_keskustan_oyk_inventointi_2004,   A_035 Liite_3_Raivion_rakennusinventointi,   A_035 Liite_4_ Raivion_Lounasalo_Maaperän_tutkimusraportti,   A_035 Liite_5_Liikennemeluselvitys_Asemakadun_alikulku_-_Sipintie_Sastamala,   A_035 Liite_6_Sastamala_Ulvion_talon_inv_26 10 16,   A_035 Liite_6_Sastamala_Ulvion_talon_inv_26 10 16,   A_035 Liite_7_Raivion_akm_luonnos_ja_ehdotus_vastineraportti,   A_035 Liite_8_Asemakaavan_pienennös_ja_havainnekuvia,   A_035 Liite_9_Asemakaavan_seurantalomake


Uotsolan koulun (korttelin 6) asemakaavan muutosluonnos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.12.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavaluonnoksen.  Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 9.-31.1.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksista voi jättää nähtävilläoloaikana mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, p. 0500 776 138.

Kaava-alue rajoittuu Uotsolantiehen ja Veteraanitiehen. Kaavan tavoitteena on tutkia erilaisia asuinrakentamisen vaihtoehtoja säilytettävän vanhan koulurakennuksen ja kirjaston läheisyyteen.

Tekninen lautakunta

A_051 Uotsolan koulun_akm_kaavaluonnokset 1_2_3A_051_Uotsolan_koulun_akm_selostus LLiite_1 A_051 OAS_Uotsolan koulun asmakaavamuutosLiite2 A 051 Rakennettu ymparisto_yhdistetty_selvitys


Lahdenperä ranta-asemakaavaluonnos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.12.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavaluonnoksen.  Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 9.-31.1.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksista voi jättää nähtävilläoloaikana mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683.

Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta Kouvukylän kiinteistöille Lahdenperä 790-424-7-18 ja Kirkkolahti 790-424-7-15.

Tekninen lautakunta

R_005 Lahdenperan_rak_kaavakartta Luonnos_30112016, R_005 Lahdenperan_rak_selostus Luonnos_30112016, R_005 Lahdenperän rak LIITTEET_1_5 


Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavanmuutos

Sastamalan tekninen lautakunta on kokousessaan 24.11.2016 hyväksynyt kaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.11.−16.12.2016 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683

Alue sijaitsee Vammalan keskustan eteläpuolella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaava rakentuneen kiertoliittymän mukaiseksi, sekä parantaa alueen edellytyksiä kehittyä monipuolisena palvelu- ja liikealueena.

Tekninen lautakunta

A_055 Tuomiston kiertoliitt akmL_kaavakarttaA_055 Tuomiston kiertoliittymän alueen akm selostus Luonnosvaihe,  A_055 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaA_055 LIITE 3 Asemakaavan_seurantalomakeA_055 LIITE 4 Havainnekuva


Häijään keskustan asemakaavaehdotus

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2016 hyväksynyt kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 20.10.–21.11.2016 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Asemakaava koskee Häijään kylän vanhaa keskusta-aluetta Kyläraitin molemmin puolin. Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin koillisosassa entisen Mouhijärven kunnan alueella Häijään taajamassa. Asemakaavan tarkoituksena on tutkia Häijään keskusta-alueen edellytyksiä ja mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja yritystoiminnan toimintamahdollisuuksien parantamiseen sekä selvittää kyläkuvan kannalta merkittävät ominaispiirteet ja rakennukset, joiden säilyminen on tärkeää. Tavoitteena on myös liikenneturvallisuuden parantuminen. Samaan aikaan valmistellaan Kyläraitin parantamissuunnitelmaa. Sastamalan kaupunki pyytää ilmoittamaan annatteko lausunnon kaavaehdotuksesta11.11.2016 mennessä ja antamaan mahdollisen lausuntonne 2.12.2016 mennessä. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520.

Kaupunginhallitus

A_017_Haijaa_kaavakartta ehdotus,

A_017 Häijään_keskustan_ak_selostus_ehdotus,

A_017 Häijään ak LIITTEET_1-6