Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Nähtävillä olevia asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja


Mouhijärven osayleiskaava aineisto on nähtävillä 1.7. -13.-8.2020 Yleiskaavat, vireillä olevat välilehdellä.


Vammalantien jatkeen asemakaavamuutos 2020 ehdotus

Kaupungin hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 päättänyt asettaa nähtäville Vammalantien jatkeen asemakaavan muutoksen 2020 ehdotuksen. Asemakaavan rinnalla laaditaan alueelle tonttijaon muutos. Tonttikartat ovat kaavaehdotuksen yhteydessä nähtävillä. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Vammalantien asemakaavanmuutos 2020 on nähtävillä osallisten kuulemista varrten 30.9. - 30.10.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin sivuilla www.sastamala.fi. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Kaupunginhallitus

A_068 Vammalantien jatkeen akm_kaavakartta Ehd, A_068 Vammalantien jatkeen akm_kaavaselostus Ehd

A_068 LIITE 1 OAS Vammalantien jatke akmA_068 LIITE 2 Sylvään alueen yleis ja kehittämissuunnitelmaA,_

A_068 LIITE 3_10 Vammalantien jatke akm selvityksiä,  A_068 LIITTEET 11_14


Vammalantien jatkeen asemakaavanmuutos 2020 luonnos

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.7.2020 päättänyt asettaa nähtäville Vammalantien jatkeen asemakaavanmuutoksen 2020 luonnoksen. Suunnittelualue käsittää aluetta Tuomiston kiertoliittymän ja Tampereentie välissä. Tavoitteena on uuden kadun ja vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistaminen sekä alueen liittäminen osaksi keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520. Mahdollisista asemakaavan esittelyajoista voi sopia kaavavalmistelija Merja Juntusen kanssa puh. 040 826 8417.

Vammalantien jatkeen asemakaavanmuutos 2020 luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 15.7. - 17.8.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitses PL 3, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_068 Vammalantien jatkeen kaavakartta luonnos,  A_068 Vammalantien jatkeen kaavaselostus luonnos,

A_068 LIITE 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma

A_068 LIITE 2 Sylvään kehittämis ja yleisuunnitelma

A_068 LIITE 3 Maaperän_pilaantuneisuusselvitys_Harjukatu

A_068 LIITE 4 Tuomisto, Sylvään ja Siikasuon arg_inventointi 2017 Maanala

A_068 LIITE 5 Sastamala Ojansuu arg_tutkimusraportti 2019 Heilu,

A_068 LIITE 6 Arvokkaat luontokohteet Vammala-kaakkoisosa-luontoselvitys-2015

A_068 LIITE 7 Luonnonarvokatselmus 2015,

A_068 LIITE 8 Ojansuun_ja_Sylvään_tieliikenteen_meluselvitys_11092018

A_068 LIITE 9 vesihuolto ja kaukolämpö verkostot

A_068 LIITE 10 Kaupallisten palvelujen palveluverkkoselvitys TIIVISTELMÄ


Ellivuorentien katualueen asemakaavanmuutos ehdotus

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 7.7.2020 Ellivuorentien katualueen asemakaavanmuutoksen ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville. Vireillä olevan asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on muuttaa Ellivuorentien asemakaavoitettu katualue vastaamaan rakentunutta katualuetta. Lisätietoja antaa paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist puh. 040 579 0251. Mahdollisesta asemakaavan esittelyajoista voi sopia kaavavalmistelija Merja Juntunsen kanssa puh. 040 826 8417.

Ellivuorentien katualueen asemakaavanmuutoksen ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 15.7. - 30.7.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Ehdotuksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. 

Ympäristölautakunta

A_075 Ellivuorentie kaavakartta ehdotusA_075 Ellivuorentie kaavaselostus ehdotus,

A_075 Ellivuorentien akm LIITTEET 1 ja 2


Mouhijärventien maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnoksen. Suunnittelualue käsittää Tiisalantien ja Saikkalanjoen välistä aluetta. Tavoitteena on turvata alueen tonttitarjonta, mahdollistaa eri palveluita monipalvelukeskuksen muodossa sekä turvata arvokkaat luontokohteet ja edistää Uotsolan ja Häijään kaavallista yhdistymistä.

Mouhijärven maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 17.6.-31.7.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.satamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMAL tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Ympröstölautakunta

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaava_kaavakartta_L

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalana asemakaava_selostus_luonnos

 A-074 Mouhijärven maisemakylät II LIITTEET 1-3


Ellivuorentie katualueen asemakaavan muutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Ellivuorentien katualueen asemakaavan muutos luonnoksen. Tarkoituksena on muuttaa Ellivuorentien katualue vastaamaan rakentunutta katualuetta.

Ellivuorentien asemakaavan muutos luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 15.4. - 14.5.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2 kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoitusken sivuilla www.sastamal.fi . Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa Tatu Sundqvist puh. 040 579 0251. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Ympäristölautakunta

A_075 Ellivuorentien akm kaavakartta luonnos,

A_075 Ellivuorentien akm kaavaselostus luonnos

A_075 LIITTEET 1_2 OAS Ellivuorentien akm ja seurantalomake


Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019:n. Suunnittelualue käsittää Karkun aseman ympäristöä Maakunnantien ja rautatien rajaamalla alueella. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, parantaa liityntäpysäköinnin edellytyksiä, osoittaa maltillista täydennysrakentamista ja huomioida asianmukaisin suojelumerkinnöin alueen rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset.

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019 luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.3. – 13.4.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Karkun kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta

A072 Karkun asemanseudun kaavakartta luonnos

A072 Karkun asemanseudun kaavaselostus luonnos

A072 Liitteet 1 2 ja 6

A072 Liitteet 3_5


Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 23.9.2019 asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen ehdotuksen. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyenliikenteen väylän muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen.

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 2.10.-4.11.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi , sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_069 Mouhijärven terveysas ympäristön kaavakartta ehdotus,

A_069 Mouhijärven terveysas ympäristön kaavaselostus ehdotus,

LIITE 1 OAS Mouhijärven terveysas ympäristön ak ja akm,

LIITE 2 Havainnepiirros Mouhijärven terveysas ympäristön ak ja akm,

LIITE 3 Meluselvitys Mt259 Kaukalotie_Uotsolantie,

LIITTEET 4 ja 5 Vastineraportti ja seurantalomake,

LIITTEE 6 ja 9 Rakennetun ympäristön selvityksiä,

LIITTEET 7 ja 8 Mouhijärvi arkeologisia selvityksiä


Asemanseudun asemakaavamuutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan asemanseudun asemakaavamuutos luonnoksen. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa olevaa asemakaavaa paremmin alueen erityispiirteet huomioivaksi, ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan arvoalueiden ja rakennuskannan suojelutavoitteita rautatieaseman valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja Asemakadun eteläpuoleisissa kortteleissa sekä säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa keskustarakennetta eheyttävä täydennysrakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola, 040 5062 520, etunimi.sukunimi @ sastamala.fi.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.9. – 21.10.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_007 Vammala Asemanseudun akm kaavakarttaluonnos

A_007 Vammala Asemanseudun akm selostus luonnos

A_007_Asemaseudun_akm_havainnekuva 05092019

A_007 Vammalan asemanseudun akm selostuksen liitteet 1_8


Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärvellä sijoittuen Uotsolan ja Häijään taajamaosien välimaastoon. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja sijoittaa alueelle palveluasumisyksikön mahdollistava korttelialue. 

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 26.6. – 12.8.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Kaupunginhallitus

A_070 Töllimäentie kaavakartta Ehd,

A_070 Töllimäentien kaavaselostus Ehd

A_070 LIITE 1 Töllimäentien OAS päivitetty

A_070 LIITE 2 Töllimäentien akm Ehd havainnekuva

A_070 LIITTEET 3_5 Töllimäentien selvitykset

A_070 LIITTEET 6_7 Töllimäentien seurantalomake ja vastineraportti


Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava on tullut vireille nimellä ”Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan muutos”. Nimeä on muutettu, sillä kaavaan on otettu mukaan asemakaavoittamatonta aluetta

Suunnittelualue käsittää terveysaseman ympäristön sekä Mouhijärventien liikennealuetta lähiympäristöineen Kaukalotien ja Uotsolantien välillä. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyen liikenteen väylän edellyttämät muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.5. – 23.6.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavakartta luonnos

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavaselostus luonnos

LIITE 1 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm OAS

LIITE 2 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm havainnekuva

LIITE 3 Mt 259 parantaminen meluselvitys Destia 2018


Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunitema

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmaluonnoksen, josta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelman tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia, kytkeä alueen liikenne olemassa olevaan liikenneverkostoon ja mahdollistaa alueen tiivistyminen luontevaksi osaksi kaupunkirakennetta. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa yleissuunnitelmassa esitetyissä osissa vaiheittain. 

Yleissuunnitelma ei ole kaava vaan yleispiirteinen, asemakaavoituksen pohjaksi laadittava suunnitelma.

Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelman päivitetty hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma, selostus, suunnitelmaluonnosvaihtoehdot sekä niistä laaditut havainnepiirrokset ovat nähtävillä kaupungintalolla 17.4.-3.5.2019 välisenä aikana maankäytön tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Yleis- ja kehittämissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki suunnitelmasta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Sylvään koulun ruokalassa torstaina 25.4.2019 klo 17.00 alkaen. (Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala) Lisätiedot: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520

Ympäristölautakunta

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 1,

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 2,

LIITE 2_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV1

LIITE 3_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV2

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn luonnos selostus,

LIITE 1 Hanke_esittely Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn


Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Vireillä olevan asemakaava ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien,muinaismuistooksi luokiteltavien osien säilyminen. Töllimäentien ympäristön asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.1. – 22.2.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

A_070 Töllimäentie ympäristön kaavakartta luonnos

A_070 Töllimäentien ympäristön kaavaselostus

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019

A_070 Töllimäentien ympäristön havainnekuva