Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Nähtävillä olevat kaavat


Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos

Vireillä olevan asemakaava ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien,muinaismuistooksi luokiteltavien osien säilyminen. Töllimäentien ympäristön asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.1. – 22.2.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto puh. 050 517 0957.

A_070 Töllimäentie ympäristön kaavakartta luonnos

A_070 Töllimäentien ympäristön kaavaselostus

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019

A_070 Töllimäentien ympäristön havainnekuva


Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavanmuutos luonnos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 2.10.2018 Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville. Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Kaavan tarkoituksena on nykyaikaisen, tasokkaan ja tulevaisuuden haasteita vastaavan uuden yrityspuiston mahdollistaminen ja olemassa olevan teollisuusalueen kehittäminen. Edellä mainitun asemakaavan luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä osallisten kuulemista varten 10.10.2018 – 12.11.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi ja kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fi

Ympristölautakunta

A_060 Yrityspuisto Syke kaavakartta VE1 luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke kaavakartta VE2 luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke kaavaselostus luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke selostuksen LIITTEET 1_5 Syke_yrityspuisto havainnekuva 1


Ellivuori Resort asemakaavan muutos ehdotus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.6.2018 Ellivuori Resortin asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Asemakaavaehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 19.6.2018 – 20.7.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa Sastamalan kaupungintalon 2. kerroksessa ja Hotel Ellivuoren aulassa sekä internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.  Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi tai/ja projektipäällikkö Mari Seppä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) puh 050 5760 386, mari.seppa@fcg.fi

Kaupunginhallitus

A_064 KAAVAEHDOTUS Ellivuori Resort

A_064 KAAVASELOSTUS Ellivuori Resort

A_064 LIITTEET 1_3 Ellivuori Resort asemakaavamuutos kaavaehdotus


Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtävillä Kiikoisten Tervahaddan asemakaavaluonnoksen osallisten kuulemista varten 21.3. – 18.4.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fiKiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta

A_056 Tervahaudan asemakaava luonnos,

A_056 Tervahaudan ak selostus luonnos,

A_056 LIITE 1 Tervahaudan ak OAS,

A_056 LIITE 3 Tervahaudan akL havainnekuva