Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Päihteet

Vanhempana joutuu usein pohtimaan, mitkä ratkaisut edistävät nuorten hyvinvointia ja onnellisuutta.

Tunnetko nuoresi - tunteeko nuoresi sinut? Vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan n. 30 % 8. ja 9. –luokkalaisista nuorista kertoo, etteivät heidän vanhempansa aina tiedä missä he viikonloppuisin viettävät aikaansa. Tämän päivän arki on usein kiireistä ja perheen yhteistä aikaa on vähän. Yhdessä tekeminen, arkiset askareet ja vanhemman läsnäolo ovat nuorille tärkeitä. Vanhemman osoittama kiinnostus nuoren vapaa-ajan viettoon, koulunkäyntiin ja ystäväpiiriin sekä yhdessä vietettävä aika auttavat myönteisen ilmapiirin luomisessa. Nuori ei aina vaikuta innostuneelta puhumaan omista asioistaan. Murrosikään kuuluvat monenlaiset kiivaat tunteet, jotka voivat kiristää vanhemman ja nuoren välejä. Puheyhteyttä on kuitenkin tärkeää pitää yllä. Anna nuorelle mahdollisuus kertoa omasta elämästään omalla tavallaan, kuuntele nuortasi.

Rajat ovat rakkautta

Rajojen asettamisessa tarvitaan johdonmukaisuutta. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää. Vanhempien toiminnan tulee olla ennakoitavaa ja nuorille on hyvä antaa myös liikkumavaraa. Murrosiässä nuoret testaavat perheen ja yhteiskunnan sääntöjä sekä oman päätösvaltansa rajoja. Kapinointi aikuisten edustamia arvoja vastaan kuuluu tähän elämänvaiheeseen.

Nuori ja päihteet

Vanhempia saattaa huolestuttaa nuorten päihteidenkäyttö. Päihteet eivät kuulu alaikäisten elämään. Nuorten kanssa tulee keskustella alkoholista, tupakasta, kannabiksesta ja niihin liittyvistä asenteista. Tavoitteena on turvata nuoren kasvu aikuiseksi. Siinä auttavat terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kielteinen asenne päihteisiin.

Nuorten asenteet laittomia huumausaineita, erityisesti kannabista kohtaan, ovat myönteistyneet ja yhä useampi nuori tuntee kaveripiiristään jonkun, joka on kokeillut kannabista. Kannabiksen kotikasvatus ja käyttö ovat lisääntyneet. Kannabista on tänä päivänä suhteellisen helppoa saada ja sen hankkiminen ja hallussapito ovat helposti salattavissa. Kannabiksesta liikkuu paljon ristiriitaista tietoa. Vaikka tietyissä maissa kannabislainsäädäntöä on höllennetty, on kannabiksen käyttö niissäkin ehdottoman kiellettyä alle 18-vuotiailta. Nuoren kanssa kannattaa siis puhua avoimesti asiasta. Kannabiksen haittavaikutuksista tulee keskustella realistisesti, niitä liioittelematta tai vähättelemättä. Kannabis voi vaikuttaa todella haitallisesti nuoren vielä kehittyviin aivoihin ja mieleen.

Todennäköisimmin nuorelle voidaan tarjota kannabista kokeiltavaksi omassa kaveripiirissä, ja kaveriryhmän paine voi merkitykseltään olla yllättävän suuri. Asiasta on siis hyvä puhua säännöllisesti nuoren kanssa, kuitenkaan asialla painostamatta. Tupakka ja alkoholi ovat yhä pääpäihteitä nuorten keskuudessa. On siis hyvä muistaa, että mikäli nuoren asenne yleisesti päihteitä kohtaan on kielteinen, ei hän todennäköisesti ajattele kannabiksestakaan positiivisesti.

Nuori joutuu ratkaisemaan oman suhtautumisensa päihteidenkäyttöön. Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihteiden kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman hankalaa. Terveyshaittojen ja riippuvuusriskin vuoksi tupakan ja alkoholin myynnille on asetettu ikärajoituksia ja kannabis laitonta. Rajoitukset suojaavat kehitykseltään vielä kypsymättömiä alaikäisiä. Laissa on kielletty tupakan ja alkoholin välittäminen alaikäisille.

Kotoa saatu päihteidenkäytön malli, vanhempien asenteet ja suhtautuminen ovat tärkeimpiä tekijöitä nuoren suhtautumisessa päihteisiin. Tee nuorelle selväksi oma suhtautumisesi päihteiden käyttöön. Tärkeää on selkeä ja johdonmukainen kielteinen asennoituminen ja puuttuminen alaikäisen päihdekokeiluihin. Jos nuoret tietävät että päihteiden käytöstä on seuraamuksia, kynnys päihdekokeiluille kasvaa ja käytetyn päihteen määrä jää todennäköisesti vähäisemmäksi. Vanhempana on hyvä tuntea nuorten kavereita ja heidän vanhempiaan. Aikuiset voivat yhdessä keskustella mm. nuorten kotiintuloajoista, yökyläilyistä ja päihteettömyydestä. Yhdessä sovitut pelisäännöt helpottavat rajojen asettamista. Nuorten on hyvä tietää, että heidän asioistaan ollaan kiinnostuneita.

Jos lapsesi on kokeillut tai käyttää päihteitä, älä syyllistä itseäsi huonosta vanhemmuudesta. Älä jää yksin huolesi ja tunteidesi kanssa! Kysy neuvoa ja apua tilanteeseen, puhu muiden vanhempien kanssa asiasta. Olemalla aidosti kiinnostunut ja asettamalla rajoja osoitat nuorelle välittämistäsi. Huoltajana tunnet parhaiten oman lapsesi, joten luota omiin vaistoihisi. Tiedät varmasti, milloin on syytä huolestua.

 

Mistä apua, kun olet huolissasi?

Nuorten päihteidenkäyttöön kannattaa puuttua hyvissä ajoin. Mikäli tarvitsette tukea asiaan, voit ottaa yhteyttä:

 

Sastamalan vaikuttava ja ehkäisevä päihdemalli ROTI: http://www.sastamalannuoret.fi/nuorisopalvelut/roti/

 

Koulun sosiaalityöntekijät:

 

Heikkilä Marianna puh. 03 5213 4173, puhelinaika ma-ti ja pe klo 9-10 koulun sosiaalityöntekijä * Punkalaitumen peruskoulut


Savolainen Kirsi  puh. 050 300 7132 koulun sosiaalityöntekijä * Sylvään koulu, Marttilan, Muistolan ja Kaukolan alakoulut

 

Koski-Vähälä Taina puh. 040 712 8259 vs. koulukuraattori * Häijään, Karkun, Keikyän, Kiikan, Pehulan, Sammaljoen, Stormin, Suodenniemen, Tyrväänkylän, Varilan ja Äetsän koulut, Mouhijärven yhteiskoulu sekä Kiikoisten Toukolan koulu