Opiskeluterveydenhuolto Sastamalassa - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, jonka tarkoituksena on opiskelijakeskeinen, suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toiminta. Tässä painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, sairauksien ennaltaehkäisy, yhteistyö opiskeluyhteisön kanssa. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on osaltaan vahvistaa koko opiskeluyhteisön hyvinvointia ja nuoren omia voimavaroja sekä tukea aikuistumista ja elämänhallintaa. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidonpalveluja opiskelijoille, tukee opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Terveystarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollossa nuorisoasteen opiskelijoille ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Toisen asteen oppilaitoksissa terveydenhoitaja kutsuu opiskelijat tarkastuksiin.

Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystapaamiseen. Terveystapaamisessa voidaan keskustella esimerkiksi psyykkisestä tai fyysisestä terveydentilasta, elintavoista, terveyskäyttäytymisestä, ihmissuhteisiin liittyvistä asioista tai koulutusalaan liittyvistä terveyshaasteista. Tämän tarkoituksena on tukea onnistumista opinnoissa ja tulevassa ammatissa.

Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta oppilaitoskohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. On hyvä tietää, että terveydenhoitaja ei ole oppilaitoksissa aina paikalla ja tavoitettavissa. Sairastapauksissa oppilaan hoidosta vastaa oma terveysasema.

Terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

http://www.sotesi.fi/sotesi/sivu.tmpl?sivu_id=6110

Oman terveysaseman tiedot löydät alla olevasta linkistä:

http://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6049

Sotesin ehkäisyneuvolapalvelut:

http://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6090

Tietoa seksuaalisuudesta:

http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/