Kouluterveydenhuolto Sastamalassa - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, jonka tarkoituksena on oppilaskeskeinen, suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toiminta. Tässä painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, rokotusohjelman toteuttaminen, sairauksien ennaltaehkäisy, yhteistyö kouluyhteisöjen kanssa sekä yhteydenpito oppilaan kotiin. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaita yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.


Kouluterveydenhoitaja tapaa koululaiset vuosittain. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi tehdään tarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilaita ja vanhempia pyydetään seurantatapaamisiin, mikäli asian luonne niin vaatii. Mukaan pyydetään usein myös muita oppilashuollon toimijoita.


Laajat terveystarkastukset ovat osa määräaikaisia tarkastuksia. 1., 5. ja 8. luokilla tehtävissä laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan näihin tarkastuksiin. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy opettajan antama arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Tähän tarvitaan huoltajilta kirjallinen lupa.

Laajoista terveystarkastuksista kerätään yhteenveto, jossa on tietoa luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tietoa hyödynnetään koulun tai oppilaitoksen yhteisöllistä hyvinvointityötä suunniteltaessa.
Oppilas voi tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. On hyvä tietää, että terveydenhoitaja ei ole pienemmillä kouluilla kokopäiväisesti eikä isoillakaan kouluilla aina paikalla ja tavoitettavissa. Sairastapauksissa oppilaan hoidosta vastaa oma terveysasema.

 

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät tästä linkistä:

Oman terveysaseman tiedot löydät tästä linkistä:

Iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin: http://www.neuvokasperhe.fi/