Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle tai yksityisen hoidon tuelle. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheeseen kuuluu alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea haetaan Kela:sta, joka antaa myös tietoja kotihoidon tukeen liittyvissä asioissa. Kela:n paikallistoimistosta tai Kela:n nettisivuilta http://www.kela.fi. Kela laskuttaa maksamansa lasten hoidontuet kunnalta kuukausittain.

Kotihoidon tuen määrät näet täältä Kelan kotisivulta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityinen päivähoito on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle tai lasten kotihoidon tuelle.

Kunnallisen lisän saamisen ehtona on, että
1. hoito on kokopäiväistä
2. hoidon tarve on viikottain yli 25 tuntia.
3. myönnettävät lisät
-
alle 3-vuotias lapsi 100 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa
- yli
3-vuotias lapsi 50 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa.
Hoitoraha on 171,40 ja hoitolisä 144,14.

Yksityisen hoidon tuki on aina kuitenkin enintään hoidon korvaukseksi lapsen vanhemman ja hoidon tuottajan välillä sovitun määrän suuruinen. Yksityisen hoidon tukeen on oikeutettu jokainen alle kouluikäinen lapsi, jonka päivähoito järjestetään yksityisesti. Yksityinen hoitopaikka voi olla myös muualla kuin Sastamalassa. Yksityisen hoidon tuki on vaihtoehtoinen kunnallisen päivähoidon tai kotihoidon tuen kanssa.

Jos lapsi osallistuu kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista, hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä maksetaan vain 50 %. Kuntalisään ei tällöin ole oikeutta.

Kuntalisä koskee vain yksityisen hoidon tukea, ei kotihoidon tukea. Tuki maksetaan yksityiselle päivähoitopalvelun tuottajalle / hoitajalle, joka lasta hoitaa tai perheen palkkaamalle hoitajalle, jolloin perhe on työnantaja. Hoitaja ei kuitenkaan voi olla saman kotitalouden jäsen. Yksityiset tukihakemukset hyväksytään päivähoitotoimistossa, jonka jälkeen Kela maksaa tuet palvelun tuottajille kerran kuukaudessa. Kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kustannukset Kela:lle kuukausittain maksettujen tukien suuruisina. Yksityisen hoidon tukiasioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin päivähoitotoimistoon tai Kela:n paikallistoimistoon.