Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Nähtävillä olevia asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019:n. Suunnittelualue käsittää Karkun aseman ympäristöä Maakunnantien ja rautatien rajaamalla alueella. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, parantaa liityntäpysäköinnin edellytyksiä, osoittaa maltillista täydennysrakentamista ja huomioida asianmukaisin suojelumerkinnöin alueen rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset.

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019 luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.3. – 13.4.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Karkun kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta

A072 Karkun asemanseudun kaavakartta luonnos

A072 Karkun asemanseudun kaavaselostus luonnos

A072 Liitteet 1 2 ja 6

A072 Liitteet 3_5


Suodenniemen Jyrmystien asemakaavan muutos ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.11.2019 asettaa nähtäville Suodenniemen Jyrmystien asemakaavan muutoksen ehdotuksen. Tavoitteena on liittää määräala korttelialueeseen joka sallia yritystoimintaa palvelevien rakennusten rakentaminen korttelialueella.

Suodenneimen Jyrmystien asemakaavan muutos ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 4.12.2019 - 13.1.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kapungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivulla www.sastamala.fi, sekä Suodenniemen kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoiteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_073 Jyrmystien kaavakartta ehdotus, A_073 Jyrmystien kaavaselostus ehdotus, A_073 Liite 2 Havainnekuva, A_073 Liitteet 1_4


Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 23.9.2019 asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen ehdotuksen. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyenliikenteen väylän muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen.

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 2.10.-4.11.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi , sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_069 Mouhijärven terveysas ympäristön kaavakartta ehdotus,

A_069 Mouhijärven terveysas ympäristön kaavaselostus ehdotus,

LIITE 1 OAS Mouhijärven terveysas ympäristön ak ja akm,

LIITE 2 Havainnepiirros Mouhijärven terveysas ympäristön ak ja akm,

LIITE 3 Meluselvitys Mt259 Kaukalotie_Uotsolantie,

LIITTEET 4 ja 5 Vastineraportti ja seurantalomake,

LIITTEE 6 ja 9 Rakennetun ympäristön selvityksiä,

LIITTEET 7 ja 8 Mouhijärvi arkeologisia selvityksiä


Asemanseudun asemakaavamuutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan asemanseudun asemakaavamuutos luonnoksen. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa olevaa asemakaavaa paremmin alueen erityispiirteet huomioivaksi, ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan arvoalueiden ja rakennuskannan suojelutavoitteita rautatieaseman valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja Asemakadun eteläpuoleisissa kortteleissa sekä säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa keskustarakennetta eheyttävä täydennysrakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, puh. 050 077 6138, etunimi.sukunimi @ sastamala.fi.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.9. – 21.10.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_007 Vammala Asemanseudun akm kaavakarttaluonnos

A_007 Vammala Asemanseudun akm selostus luonnos

A_007_Asemaseudun_akm_havainnekuva 05092019

A_007 Vammalan asemanseudun akm selostuksen liitteet 1_8


 

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärvellä sijoittuen Uotsolan ja Häijään taajamaosien välimaastoon. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja sijoittaa alueelle palveluasumisyksikön mahdollistava korttelialue. 

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 26.6. – 12.8.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Kaupunginhallitus

A_070 Töllimäentie kaavakartta Ehd,

A_070 Töllimäentien kaavaselostus Ehd

A_070 LIITE 1 Töllimäentien OAS päivitetty

A_070 LIITE 2 Töllimäentien akm Ehd havainnekuva

A_070 LIITTEET 3_5 Töllimäentien selvitykset

A_070 LIITTEET 6_7 Töllimäentien seurantalomake ja vastineraportti


Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava on tullut vireille nimellä ”Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan muutos”. Nimeä on muutettu, sillä kaavaan on otettu mukaan asemakaavoittamatonta aluetta

Suunnittelualue käsittää terveysaseman ympäristön sekä Mouhijärventien liikennealuetta lähiympäristöineen Kaukalotien ja Uotsolantien välillä. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyen liikenteen väylän edellyttämät muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.5. – 23.6.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavakartta luonnos

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavaselostus luonnos

LIITE 1 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm OAS

LIITE 2 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm havainnekuva

LIITE 3 Mt 259 parantaminen meluselvitys Destia 2018


Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunitema

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmaluonnoksen, josta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelman tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia, kytkeä alueen liikenne olemassa olevaan liikenneverkostoon ja mahdollistaa alueen tiivistyminen luontevaksi osaksi kaupunkirakennetta. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa yleissuunnitelmassa esitetyissä osissa vaiheittain. 

Yleissuunnitelma ei ole kaava vaan yleispiirteinen, asemakaavoituksen pohjaksi laadittava suunnitelma.

Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelman päivitetty hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma, selostus, suunnitelmaluonnosvaihtoehdot sekä niistä laaditut havainnepiirrokset ovat nähtävillä kaupungintalolla 17.4.-3.5.2019 välisenä aikana maankäytön tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Yleis- ja kehittämissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki suunnitelmasta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Sylvään koulun ruokalassa torstaina 25.4.2019 klo 17.00 alkaen. (Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala) Lisätiedot: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520

Ympäristölautakunta

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 1,

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 2,

LIITE 2_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV1

LIITE 3_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV2

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn luonnos selostus,

LIITE 1 Hanke_esittely Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn


Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Vireillä olevan asemakaava ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien,muinaismuistooksi luokiteltavien osien säilyminen. Töllimäentien ympäristön asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.1. – 22.2.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

A_070 Töllimäentie ympäristön kaavakartta luonnos

A_070 Töllimäentien ympäristön kaavaselostus

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019

A_070 Töllimäentien ympäristön havainnekuva