Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Nähtävillä olevat kaavat


Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotus

Sastamalan kaupunginhallitus on 25.9.2017 hyväksynyt Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotuksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden liikenteellisen yhteyden rakentaminen Mouhijärven ja Häijään välille, jolla parannettaisiin liikenneturvallisuutta erottamalla sekä paikallinen ajoneuvoliikenne että kevytliikenne valtatien pitkänmatkanliikenteestä. Lisäksi asemakaavalla ohjataan pientalorakentamista Mouhijärven taajaman tuntumaan ja edistetään Mouhijärvi Häijään rakenteellista yhdistämistä ja nauhamaista rakennetta. Asemakaavaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.9. – 6.11.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja kaavasta antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520, timo.silomaa@sastamala.fi sekä maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_029 Rinnakkaisväylä_kaavakartta ehdotus, A_029 Rinnakkaisväylä Selostus ehdotus, A_029 LIITE_1_OAS_14_9_2017, A_029 LIITE_2_Iso_Tiisalan inventointi, A_029 LIITE_3_Hulevesiselvitys_Mouhijärven_rinnakkaisväylän_asemakaava, A_029 LIITE_4_ Liikennemeluselvitys_Mouhijärven_rinnakkaisväylä_ja_vt11_Sastamala, A_029 LIITE_5_Sastamala_Tiisala_arkeologiset tutkimukset 2012, A_029 Rinnakkaisväylän LIITTEET 6_8 


Uotsolan koulun (korttelin 6 osan) asemakaavamuutos

Sastamalan kaupunginhallitus on 10.4.2017 hyväksynyt Uotsolan koulun asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muuttamista ainakin osittain asuinalueeksi. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 20.4.—22.5.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja Mouhijärven kirjastossa sekä internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja molemmista kaavoista antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_051 Uotsolan koulun akm kaavakartta ehdotus, A_051 Uotsolan koulun alueen kaavaselostus ehdotus, A_051 Uotsolan koulun_akmE havainnekuva, A_051 uotsolan koulun alueen liitteet 1_3, A_051 Uotsolan kuolun alueen liitteet 4_6, A_051


Lahdenperä ranta-asemakaavaluonnos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.12.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavaluonnoksen.  Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 9.-31.1.2017 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksista voi jättää nähtävilläoloaikana mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683.

Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta Kouvukylän kiinteistöille Lahdenperä 790-424-7-18 ja Kirkkolahti 790-424-7-15.

Tekninen lautakunta

R_005 Lahdenperan_rak_kaavakartta Luonnos_30112016, R_005 Lahdenperan_rak_selostus Luonnos_30112016, R_005 Lahdenperän rak LIITTEET_1_5 


Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavanmuutos

Sastamalan tekninen lautakunta on kokousessaan 24.11.2016 hyväksynyt kaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.11.−16.12.2016 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteen tekniselle lautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätiedot: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683

Alue sijaitsee Vammalan keskustan eteläpuolella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaava rakentuneen kiertoliittymän mukaiseksi, sekä parantaa alueen edellytyksiä kehittyä monipuolisena palvelu- ja liikealueena.

Tekninen lautakunta

A_055 Tuomiston kiertoliitt akmL_kaavakarttaA_055 Tuomiston kiertoliittymän alueen akm selostus Luonnosvaihe,  A_055 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaA_055 LIITE 3 Asemakaavan_seurantalomakeA_055 LIITE 4 Havainnekuva