Sastamalan rakennusvalvonta vastaa rakennusluvista. Tietoa lupamenettelystä. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

lupapiste.fi

Rakentajan polku

Rakennusluvan hakeminen

Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusvalvonta käsittelee lupahakemukset

Korona epidemiasta johtuen asiakaspalvelu tapahtuu toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostilla tai tapaamisista erikseen ennakkoon sopien

 * Rakennuslupiin liittyvissä asioissa voit soittaa numeroon 040 7128 177
 * Kaavoihin liittyvissä asioissa voit soittaa numeroon 040 8268 417
 * Tontteihin liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 050 3301 441


Tutustu näiltä sivuilta löytyvään luvan hakemisen ohjeistukseen. Voit itse vaikuttaa oleellisesti hakemuksen käsittelyaikaan.  Hakemuksen tarkistuslista.

Katso Ajankohtaista -palstalta mm.:

* Puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista
* Rakennusrekisterin päivitysprojekti Sastamalassa
* Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni? - ajankohtaisia ohjeita
* Laajarunkoisten hallien turvallisuus
* Kuivaketju10 -toimintamalli
* Uudistuneet rakentamisen säännökset
* ARA:n tiedote: Energiatodistusrekisterin ylläpito sekä energiatodistusten käytön ja oikeellisuuden valvonta

Rakennusluvissa edellytettyjen katselmusten tilaukset
Valitettavan useissa hankkeissa osa lupapäätökseen kirjatuista katselmuksista on vuosien varrella jäänyt tilaamatta.
Muistutamme hankkeiden vastaavia työnjohtajia ja erityisalan työnjohtajia MRA §73 mukaisista velvollisuuksistaan hankkeen eri vaiheissa. Asetukseen voi tutustua esimerkiksi osoitteessa:
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#L12P73
Katselmukset tilataan suoraan tarkastusinsinööriltä, puh. 040 681 7595

 Asiakkaat voivat edesauttaa hakemuksensa käsittelyä varmistamalla yhdessä pääsuunnittelijansa kanssa, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja piirustukset sisältävät rakennuspiirustusohjeiden mukaiset tiedot hankkeesta. Kiinnittäkää erityistä huomiota asemapiirustusten tietosisältöön. Suunnittelun avuksi voi tilata karttapisteestämme ajantasaiset kaava- ja karttaotteet joko sähköisenä tai paperiversiona. Palvelusihteerimme neuvovat tarvittaessa liitteisiin ja mm. naapurinkuulemisten suorittamiseen liittyvissä asioissa. Tietoa ja lomakkeita löytyy myös täältä rakennusvalvonnan sivuilta.

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimukset
Noudatamme toiminta-alueellamme rakennusvalvontojen välillä yhteisesti sovittuja tulkintoja suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista. Hankkeen vaativuusluokan edellyttämä pätevyys arvioidaan oheisten tulkintakorttien mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että pääsuunnittelijan vaativuusluokka määräytyy hankkeen vaativimman erityissuunnitelman mukaisesti.
Pätevyysvaatimukset löytyvät kohdasta Lomakkeet

Käytössämme on sähköinen Lupapiste.fi -palvelu . Jätä ensisijaisesti neuvontapyyntö tai lupahakemus sähköisesti. Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii - koko hankkeen ajan.

Rakentajan polku neuvoo lyhyesti lupa-asioissa kaikissa rakentamisen vaiheissa tontin ostosta valmiiseen taloon.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021). Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa.Rakennusvalvontatoimisto

Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9.00-15.00

Yhteydenotot puhelimitse ensisijaisesti palvelusihteerien kautta 16.4.2020 alkaen.

Käyntiosoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala
Postiosoite: PL 23, 382010 Sastamala
Sähköposti: rakennusvalvonta[at]sastamala.fi


Yleinen neuvonta, hakemuskaavakkeet, hakemusten vastaanotto, asiakirjatäydennysten vastaanotto, ajanvaraukset viranhaltijoille

Palvelusihteeri
Mäkelä Tuula
puhelin: 040 488 0205
sähköposti: tuula.makela[at]sastamala.fi

Palvelusihteeri
Hurnanen Paula
puhelin 040 712 8177
sähköposti: paula.hurnanen[at]sastamala.fi 

Rakennustarkastaja ja lupainsinööri ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse puhelinaikana 9.00-10.00 päivittäin.

Asiakkaiden vastaanotto vain ajanvarauksella. Ajan antaa viranhaltija itse tai palvelusihteerit.

Johtava rakennustarkastaja
Pauli Mikkola

puhelin 040 665 7982 klo 9.00-10.00
sähköposti: pauli.mikkola[at]sastamala.fi
Neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa sekä rakennuslupien viranhaltijapäätökset.

Lupainsinööri
Satu Uusi-Erkkilä

puhelin 040 682 1837 klo 9.00-10.00
sähköposti: satu.uusi-erkkila[at]sastamala.fi
Neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa sekä lupakäsittely.

Tarkastusinsinööri
Tero Honkamäki
puhelin: 040 6817595
sähköposti: tero.honkamaki[at]sastamala.fi
Katselmukset, aloituskokoukset,  neuvonta, työnjohtajahakemusten käsittely
Katselmusten ajat sovitaan suoraan Tero Honkamäen kanssa.

LVI-tarkastaja
Jari Viitanen
puhelin: 040 159 2719
sähköposti: jari.viitanen[at]sastamalanlampo.fi
LVI-suunnitelmien tarkastukset ja neuvonta


Paikanmerkitsemiset ja sijaintikatselmuksien tilaus:
maanmittausinsinööri
Ilkka Harjunen
puhelin: 050 376 4936


Pienimuotoiset puunkaadot ( 1-10 puuta) asemakaava-alueella :
kaupunginpuutarhuri
Suvi Isosävi
puhelin 040 6686227
sähköposti: suvi.isosavi[at]sastamala.fi