Sastamalan rakennusvalvonta vastaa rakennusluvista. Tietoa lupamenettelystä. - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

lupapiste.fi

Rakentajan polku

Rakennusluvan hakeminen

Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusvalvonta käsittelee lupahakemukset

Tutustu näiltä sivuilta löytyvään luvan hakemisen ohjeistukseen. Voit itsekin vaikuttaa oleellisesti hakemuksen käsittelyaikaan

Katso Ajankohtaista -palstalta:

* Laajarunkoisten hallien turvallisuus
* Kuivaketju10 -toimintamalli
* Uudistuneet rakentamisen säännökset
* ARA:n tiedote: Energiatodistusrekisterin ylläpito sekä energiatodistusten käytön ja oikeellisuuden valvonta
* 1.1.2018 voimaan tuleva uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta

RAKENNUSLUVISSA EDELLYTETTYJEN KATSELMUSTEN TILAUKSET
Valitettavan useissa hankkeissa osa lupapäätökseen kirjatuista katselmuksista on vuosien varrella jäänyt tilaamatta.
Muistutamme hankkeiden vastaavia työnjohtajia ja erityisalan työnjohtajia MRA §73 mukaisista velvollisuuksistaan hankkeen eri vaiheissa. Asetukseen voi tutustua esimerkiksi osoitteessa:
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#L12P73
Katselmukset tilataan suoraan tarkastusinsinööriltä, puh. 040 681 7595

 

Tutustu Lupapiste palveluun osoitteessa Lupapiste.fi ja jätä ensisijaisesti neuvontapyyntö tai lupahakemus sähköisesti. Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii - koko hankkeen ajan.

Neuvontapyyntö -palveluosio on tarkoitettu erityisesti ennakkoneuvontaa varten ja soveltuu erinomaisesti rakennushankkeen suunnittelun aloittamiseen sekä esim. puunkaatoihin liittyviin kyselyihin.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennus- ja toimenpidelupaa, luvan jatkoaikaa, sekä poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Myös hakemuksissa tarvittavat naapurinkuulemiset voit hoitaa Lupapisteen kautta sähköisesti.

Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen.

Voit tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. 
Palvelusta löytyy myös ohjesivusto luvanhakijoille.

Rakentajan polku neuvoo lyhyesti lupa-asioissa kaikissa rakentamisen vaiheissa tontin ostosta valmiiseen taloon.

Asiakkaat voivat edesauttaa hakemuksensa käsittelyä varmistamalla yhdessä pääsuunnittelijansa kanssa, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja piirustukset sisältävät rakennuspiirustusohjeiden mukaiset tiedot hankkeesta. Kiinnittäkää erityistä huomiota asemapiirustusten tietosisältöön. Suunnittelun avuksi voi tilata karttapisteestämme ajantasaiset kaava- ja karttaotteet joko sähköisenä tai paperiversiona. Palvelusihteerimme neuvovat tarvittaessa liitteisiin ja mm. naapurinkuulemisten suorittamiseen liittyvissä asioissa. Tietoa ja lomakkeita löytyy myös täältä rakennusvalvonnan sivuilta.

Rakennusvalvontatoimisto
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9.00-15.00
Käyntiosoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala
Postiosoite: PL 23, 382010 Sastamala
Sähköposti: rakennusvalvonta[at]sastamala.fi

Yleinen neuvonta, hakemuskaavakkeet, hakemusten vastaanotto, asiakirjatäydennysten vastaanotto, ajanvaraukset viranhaltijoille

Palvelusihteeri
Mäkelä Tuula
puhelin: 040 488 0205
sähköposti: tuula.makela[at]sastamala.fi


Palvelusihteeri
Hurnanen Paula
puhelin 040 712 8177
sähköposti: paula.hurnanen[at]sastamala.fi

 

Rakennustarkastaja ja lupainsinööri ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse puhelinaikana 9.00-10.00 päivittäin.

Asiakkaiden vastaanotto ajanvarauksella. Ajan antaa viranhaltija itse tai palvelusihteerit.

Rakennustarkastaja
Raija Rintala
puhelin 040 637 4932 klo 9.00-10.00
sähköposti: raija.rintala[at]sastamala.fi 
Neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa sekä rakennuslupien viranhaltijapäätökset. 

Lupainsinööri
Mika Wallin
puhelin 040 682 1837
sähköposti : mika.wallin[at]sastamala.fi
Neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa sekä lupakäsittely 

 

Tarkastusinsinööri
Tero Honkamäki

puhelin: 040 6817595
sähköposti: tero.honkamaki[at]sastamala.fi
Katselmukset, aloituskokoukset,  neuvonta, työnjohtajahakemusten käsittely
Katselmusten ajat sovitaan suoraan Tero Honkamäen kanssa.


Paikanmerkitsemiset ja sijaintikatselmuksien tilaus:

maanmittausinsinööri
Ilkka Harjunen
puhelin: 050 376 4936