Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Tervetuloa Sastamalan maaseudun sivuille!

Sivusto on Sastamalan maatalouden viranomaistoiminnan, maaseudun kehittämisen, maatalouslomituksen, yksityisteiden sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuuden tieto- ja ajankohtaiskanava.

Hallinto

Elävän maaseudun osaprosessin johtajana toimii maaseutujohtaja Katariina Pylsy puh. 0500-727741 katariina.pylsy(at)sastamala.fi 

Elävän maaseudun osaprosessiin kuuluvat: Maaseudun kehittäminen, maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta, lomituspalvelut, metsät ja pellot sekä yksityistiepalvelut.

Katariina Pylsy toimii maaseutulautakunnan esittelijänä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2017

Maaseutujohtaja Katariina Pylsy puh. 0500-727741 katariina.pylsy(at)sastamala.fi 

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset tulee jättää sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä.

Kunnossapitoavustusten hakuaika 1.3.2017-31.3.2017. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset voidaan jättää alla olevan linkin kautta.

https://www.tiekuntarekisteri.fi/sastamala

Yksityisteiden kunnossapitoavustusperiaatteet 1.1.2017 alkaen:

1. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta tulee hakea sähköisesti vuosittain kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

2. Yksityisteiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 65 % edellisen vuoden yksityistiehen kohdistuneista ja toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 700 €/km, kuitenkin siten, että kunnossapitoavustuksen kilometrikohtainen avustussumma määräytyy vuosittain lopullisesti jätettyjen avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan suhteessa.  Hallintokustannuksia ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia ei sidota maanrakennusindeksiin.

3. Avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille eli tie on toimituksessa perustettu ja tiekunnalle on valittu hoitokunta tai toimitsijamies sekä yksityistie on merkitty Maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin.  Tiekunnan toiminnan tulee olla yksityistielain säädösten mukaista. Avustus voidaan maksaa vain tiekunnan tilille.

4. Avustettavan yksityistien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen, tie tulee pitää talvella aurattuna ja tiellä tulee olla pysyvää asutusta, vähintään yksi pysyvä ympärivuotisesti asuttu talous. Avustusta maksetaan viimeiseen vakituiseen asuntoon asti. Avustus suhteutetaan yksityistiehen kohdistuneiden ja toteutuneiden kustannusten kokonaismäärään ja matkaan viimeiseen vakituiseen asuntoon.

5. Jos kyseessä on läpikulkutie, ei tiellä edellytetä pysyvää asutusta, mutta tien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen ja tie tulee pitää talvella aurattuna.  Läpikulkutielle maksetaan avustus koko tien pituudelle.  Jos läpikulkutie sijoittuu Sastamalan lisäksi jonkun muun kunnan alueelle ja vaikka Sastamalan puolella ei olisikaan asutusta, maksetaan kunnossapitoavustus Sastamalan puolella olevalle tien koko pituudelle.

6. Jos yksityistie käsittää sekä päättyviä- että läpikulkuteitä, pitää tieosuudet jaotella kunnossapitoavustushakemusta laadittaessa. Lopullinen avustussumma määräytyy läpikulku- ja päättyvien teiden pituuksien mukaan.  Jos jokin osuus yksityistiestä on läpikulkutietä, ei se muuta koko yksityistietä läpikulkutieksi.

7. Avustusta ei makseta pelkästään metsäteille eikä loma-asutuksen teille.

8. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voidaan myöntää vain niitä maksettuja tositteita vastaan, jotka on kirjattu tiekunnan kirjanpitoon. Talkootyötä ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja.

9. Jos Sastamalan kaupunki myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää. Kunnossapitoavustus voidaan evätä osittain tai kokonaan, jos tiekunta määrää käyttömaksun tai yksikkömaksun kaupungin toimesta järjestetyille normaaleille koululaiskuljetuksille. Jos tiekunta toteaa kaupungin toimesta järjestetyn liikennöinnin kohtuuttomaksi, neuvotellaan liikennejärjestelyistä kaupungin kanssa.

10. Sastamalan kaupunki tarkistaa vuosittain osan hakemuksista ja tiekunta on silloin velvollinen toimittamaan maaseutulautakunnalle tilinpäätöksen tai tiliotteet lautakunnan esittämältä ajalta, jotka osoittavat todelliset kustannukset.  Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta.  Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai puutteita, on maaseutulautakunnalla oikeus hylätä yksityistieavustushakemus päätöksensä mukaisesti edelliseltä, kuluvalta ja/tai seuravalta vuodelta.

Maaseudun kehittäminen

Maaseutujohtaja Katariina Pylsy puh. 0500 727 741  katariina.pylsy(at)sastamala.fi 

 

Seudullinen kyläasiamieshanke

Projektipäällikkö Jani Hanhijärvi 040 197 8231  jani.hanhijarvi@sastamala.fi

Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta

Sastamalan kaupunki  huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta Sastamalan kaupungin, Hämenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin alueella.
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut toimivat isäntäkunta Sastamalan maaseutulautakunnan alaisuudessa, Maaseutuviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjauksessa ja valvonnassa.

Maaseutupäällikkö Kalevi Korhonen  0400 229 573

Lomituspalvelut

Sastamalan  lomituspalveluyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä Hämeenkyrön ja Ruoveden kunnan, Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella.

Lomituspalvelupäällikkö Raili Puro  puh. 050-4063115 raili.puro(at)sastamala.fi

Metsät ja pellot

Maaseutujohtaja Katariina Pylsy puh. 0500-727741 katariina.pylsy(at)sastamala.fi
Kaupungin puutarhuri Reijo Saari  puh. 050-5121683 reijo.saari(at)sastamala.fi